AJANKOHTAISTA |

YTP:n jäsenyritykset yhteistyössä Riihimäen Kiertotalouskylässä

Ekokemin tehdasalueelle Riihimäelle rakentuu kiertotalouskylä, jossa yhdyskuntajätteen sisältämät materiaalit kiertävät eteenpäin Ekojalostamon, Suomen ensimmäisen muovijalostamon ja biojalostamon kautta.

Rakennustyöt Riihimäellä ovat käynnistyneet. Biojalostamon YVA-menettely etenee ripeässä tahdissa.

Biotehdas Oy:n biojalostamossa on tarkoitus tuottaa erilaisesta eloperäisestä aineksesta biokaasua biologisessa, hapettomassa prosessissa suljetuissa bioreaktorissa. Laitoksessa on kaksi käsittelylinjaa: toinen linja Kiertotalouskylän Ekojalostamosta saatavaa yhdyskuntajätteestä erotettua biojaetta varten, toinen linja lähialueelta tuotavia biojätteitä ja puhdistamolietteitä varten. Rakennettava biojalostamo on Suomen ensimmäinen biotehdas, jossa käsitellään sekajätteestä peräisin olevaa biojätettä. Taustalla on kotimainen, innovatiivinen Watrec Oy:n tekniikka.

”Haluamme viedä suomalaisen biojätteenkäsittelyn kestävälle pohjalle. Tämä on resurssiviisas ratkaisu. Suomessa jää yhdyskuntajätteen seassa hyödyntämättä vuosittain n. 400 000 tonnia biojätettä”, kertoo toimitusjohtaja Kaisa Suvilampi Biotehdas Oy:stä.

Ekojalostamossa yhdyskuntajätteestä erotellaan noin 37 prosenttia biojätettä, 7 prosenttia muovia ja 3 prosenttia metallia. Nämä virrat hyödynnetään ja jalostetaan teollisuuden raaka-aineiksi ja energiaksi. Kiertotalouskylässä yhdyskuntajätteen kierrätysaste nousee 50 prosenttiin ja hyötykäyttöaste 96–98 prosenttiin.

Kiertotalouskylän muovijalostamoon ohjataan paitsi yhdyskuntajätteestä erotellut muovit, myös kotitalousmuovipakkaukset, joiden keräys alkaa vuoden 2016 alussa 500 keräyspisteessä valtakunnallisesti. Suomessa syntyy muovipakkauksia arviolta 117 000 tonnia vuosittain.

”On aivan erinomainen asia, että Suomeen rakennetaan muovinkäsittelylaitos. Se auttaa meitä saavuttamaan asetetut kierrätystavoitteet. Suomalainen ympäristö- ja jätehuolto tarvitsee tällaisia tulevaan tähtääviä hankkeita”, sanoo toimitusjohtaja Vesa Soini Suomen Uusiomuovi Oy:stä.

 

Scroll to Top