AJANKOHTAISTA |

YTP kannattaa uusiutuvan energian hankkeiden lupamenettelyjen sujuvoittamista

Työ- ja elinkeinoministeriö valmistelee hallituksen esitystä uudeksi laiksi, jolla säänneltäisiin uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyjä.

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry kannattaa lakiehdotuksen pääperiaatetta, jossa toiminnanharjoittaja asioi lupa-asioissa yhdessä digitaalisessa palvelupisteessä. YTP pitää lupamenettelyn kestoa rajoittavia sitovia käsittelyaikoja kannatettavana. Vastaavanlaista sitovuutta tulisi lisätä myös muunlaisten hankkeiden lupamenettelyjen käsittelyaikoihin.

Valitettavaa on se, etteivät kestoltaan pisimmät menettelyt, kaavoitus- ja YVA-menettelyt, kuulu käsittelymääräaikojen piiriin. Tällä on edelleen investointeja jarruttava vaikutus Suomessa.

Selvä heikkous on lisäksi se, että käsittelyn määräajat koskevat vain sähköä tuottavia laitoksia. Ulkopuolelle jää niin lämmöntuotanto kuin uusiutuvien polttoaineiden valmistus. Vaikka sekä hallitusohjelmassa että EU:n toimenpideohjelmissa kiinnitetään huomiota muun muassa biokaasun liikennekäytön edistämiseen, samaan tavoitteeseen ei pyritä uudella  lailla.

Uusi laki olisi jo toinen ns. yhden luukun -laki Suomessa. On myönteistä, että yhden palveluluukun -ajattelu etenee Suomessa, mutta päällekkäisten lakien säätäminen ei ole kannatettavaa. Erilaisten lupa- ja muiden hallinnollisten menettelyjen sujuvoittavaa sääntelyä pitäisi edistää Suomessa koordinoidusti.

Uudella lailla pannaan täytäntöön uusiutuvan energian direktiivin (RED II) vaatimukset uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyn järjestämisestä ja lupamenettelyn kestoa koskevista määräajoista.

Lausunnon pyytäjä:

Työ- ja elinkeinoministeriö

LAUSUNTO

Scroll to Top