AJANKOHTAISTA |

YTP: Hallitusohjelma suuntaa Suomea kohti kiertotaloutta ja kasvua

Ympäristöteollisuus ja –palvelut YTP tervehtii ilolla hallituksen asettamaa strategista tavoitetta tehdä Suomesta bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin edelläkävijä. Tavoitteen toteuttaminen tulee luomaan Suomeen kestävää kasvua ja työtä.
”Hallitusohjelmassa tavoitteeksi on aivan oikein nostettu keskeiselle sijalle kiertotalouden läpimurto ja sen kasvavien mahdollisuuksien hyödyntäminen. Nyt on tärkeää varmistaa, että hallituskauden toimenpiteet ovat riittäviä muutoksen aikaansaamiseksi” korostaa toimitusjohtaja Tatu Rauhamäki.

Kiertotalouden potentiaalista pitää ottaa kaikki irti. Tämä edellyttää vahvaa sitoutumista markkinaehtoisiin ratkaisuihin niin tavoite- kuin toimenpidetasolla.

Hallituksen linjaukset yhdyskuntajätteen kierrätysasteen nostamiseksi vähintään 50 prosenttiin, kierrätyskelpoisen jätteen kaatopaikkakiellon asettamisesta, kierrätyspohjaisten ratkaisuihin liittyvän sääntelyn kohtuullistamisesta sekä kunnille jätelaissa annettujen yksinoikeuksien rajaamisesta asumisessa syntyviin jätteisiin ovat kaikki tervetulleita keinoja kiertotalouden edistämiseksi.

Myös biotalouden edistämisen puolella on tärkeitä tavoitteita kestävän kasvun aikaansaamiseksi. Biologisen kierron vahvistaminen biopolttoaineiden käyttöä ja ravinteiden kiertoa lisäämällä luovat pohjaa uusille innovaatioille ja liiketoiminnalle.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Tatu Rauhamäki, 050 521 2907, tatu.rauhamaki(at)ytpliitto.fi

Scroll to Top