AJANKOHTAISTA |

Yritysten jätehuoltoon ei muutoksia ensi vuonna

Liikkeellä on virheellistä tietoa jätelain muutoksesta. Vuoden 1.1.2020 alussa voimaan astuva lakimuutos ei vaadi yrityksiltä toimenpiteitä, kun ne ostavat jätehuoltopalvelunsa niitä tarjoavilta yksityisiltä yrityksiltä.

Yrityksiä on lähestytty kirjeitse ja sähköpostitse ja kehotettu solmimaan niin kutsuttu TSV-sopimus kunnan jätelaitoksen kanssa vielä ennen vuoden vaihdetta. Yhteydenotoissa on kehotettu äkillisiin toimenpiteisiin ja käytetty kiireeseen viittaavaa sävyä. Yhteydenotoilla tavoitellaan lisää poltettavaa jätettä kuntien jätteenpolttolaitoksiin.

Yhteydenottoja tehdään, koska kuntien jätelaitokset pyrkivät hyödyntämään tilanteen ennen kuin lakimuutos vuoden vaihteessa rajaa niiden toimintaa.

1.1.2020 alkaen yrityksen, joka tarvitsee kunnalta jätehuoltopalvelua, tulee ensin tarkistaa, että mikään muu taho ei myy sille palvelua. Markkinapuutteen tarkistaminen ja TSV-sopimuksen laatiminen kunnan jätelaitoksen kanssa tapahtuu 1.1.2020 alkaen Materiaalitori.fi-palvelussa.

– Jätehuollon palveluja tarvitsevan yrityksen kannalta järjestelmä ei oikeastaan muutu vuoden vaihteessa. Yritykset voivat jatkaa jätehuollon palvelujen hankkimista samoilta yksityisiltä yhteistyökumppaneiltaan kuin tähänkin asti. Vain jos yritys ei löydä vastaanottajaa jätteilleen ja joutuu toimittamaan ne kunnan jätelaitokselle, sen tulee vuoden alusta käyttää Materiaalitoria, kertoo Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP:n toimitusjohtaja Otto Lehtipuu.

– Lakimuutos lisää läpinäkyvyyttä jätehuollon palveluihin ja kunnallisten jätelaitosten toimintaan. Siksi voimaan tulevia säädöksiä halutaan kiertää ennakkoon ja hämärtää lakimuutoksen vaikutuksia asiakkaille.

 Suomessa pääsääntönä on, että yritykset tarjoavat yrityksille jätehuollon ja kunta asukkaille

Lakimuutos kohdistuu vain kuntiin, kuntien jätelaitoksiin ja niiden palvelujen käyttäjiin. Kunta vastaa viimesijaisesti myös yritysjätteistä, mutta vain siinä tapauksessa, että yrityksen jätteille ei löydy jätehuoltopalvelua muualta. Jätelain mukaan yritysten tulee ensisijaisesti ostaa tarvitsemansa palvelut jätehuollon palveluita tarjoavilta yksityisiltä yrityksiltä.

Jätelaki muuttuu, koska halutaan varmistaa, että kuntien jätehuoltopalveluja käytetään vain silloin, kun muuta palvelua ei ole kohtuullisesti saatavilla.

Jos yrityksen jätehuolto on kunnossa, laki ei koske yritystä

Jätettä tuottavien yritysten tulee ostaa tarvitsemansa jätehuoltopalvelut markkinoilta. Yrityksen, jolla on jo olemassa oleva sopimus jätehuoltopalveluista yksityisen palvelutarjoajan kanssa, ei siis tarvitse tehdä mitään ennen vuoden vaihdetta tai sen jälkeenkään.

Lakimuutoksella varmistetaan, ettei kuntien jätelaitosten toiminta monopoliasemassa aiheuta häiriöitä toimivilla jätehuollon markkinoilla. Suomalaisten yritysten etu on valinnanvapaus ja kilpaillut hinnat.

Mikä on Materiaalitori?

Materiaalitori.fi-palvelu on materiaalien ammattimaiseen vaihdantaan luotu sähköinen markkinapaikka. Materiaalitori.fi-palvelun käyttö on yrityksille pääasiassa vapaaehtoista.

Materiaalitori.fi-palvelu tulee käyttöön pakollisena vain silloin, kun yritys tarvitsee kunnalta viimesijaista jätehuoltopalvelua. Jos yrityksellä on jo nyt jätehuoltopalvelu, Materiaalitoria ei tarvitse käyttää.

Mikäli yrityksellä on niin kutsuttu TSV-sopimus kunnan jätelaitoksen kanssa, tulee yrityksen jatkossa kilpailuttaa jätehuoltonsa Materiaalitori.fi:ssä.

Kunnan palvelun käyttäminen on viimesijaista

Suomessa kierrätys- ja jätehuoltopalveluja tarjoavat lukuisat yksityiset yritykset. Näiden yritysten palveluiden käyttö ei vaadi toimenpiteitä jätettä tuottavalta yritykseltä tai Materiaalitori.fi:n käyttöä. Mikäli yrityksellä ei ole toimivaa jätehuoltoa, Materiaalitori.fi on yksi mahdollinen paikka jätehuollon kilpailuttamiseksi.

Kunnan palvelun käyttö on jätelain mukaan viimeinen vaihtoehto. Laki vaatii, että yritys, joka haluaa kunnan jätelaitokselta palvelua, julkaisee Materiaalitori.fi-palvelussa tarjouspyynnön tarvitsemastaan jätehuoltopalvelusta. Kunnan palvelun edellytyksenä on, että tarjouspyyntöä vastaavaa palvelua ei ole kohtuullisesti saatavilla jätteen haltijan asettamassa vähintään 14 vuorokauden määräajassa. Velvoite koskee tilanteita, joissa jätehuoltopalvelun arvo ylittää vuositasolla 2000 euroa. Raja on toimijakohtainen (y-tunnus).

Yritykset voivat ostaa jätehuoltopalvelun mm. näiltä yksityisiltä jäte- ja ympäristöhuollon palveluja tarjoavilta yrityksiltä.

Scroll to Top