AJANKOHTAISTA |

Ympäristöyritykset osana suomalaisia kiertotalousekosysteemejä

YTP:n jäsenyritykset Ekokem Oyj, Lassila & Tikanoja Oyj sekä SUEZ Suomi Oy on nostettu esimerkeiksi Elinkeinoelämän keskusliiton tänään 27.10.2016 julkaisemassa Syty kiertotaloudesta -raportissa. Raportissa esitellään monipuolisia esimerkkejä suomalaisista kiertotalousekosysteemeistä. Raporttiin on myös koottu keinoja siitä, miten yritysten toimintaympäristöä tulisi kehittää kiertotalouden vauhdittamiseksi.

– On hyvä, että useat eri tahot viestittävät kiertotalouden tärkeydestä. Kiertotalous edellyttää kaikkien yhteiskunnan toimijoiden osallistumista, sillä kiertotaloutta tehdään jokaisella tasolla korttelikohtaisista ratkaisuista globaaleihin ilmastoneuvotteluihin, toteaa YTP:n asiantuntija Anna Virolainen.
Suomesta löytyy jo useita edelläkävijäyrityksiä, jotka hyödyntävät kiertotalouden periaatteita liiketoiminnassaan. Avoimella kehitystyöllä ja yhteisillä kokeiluilla voidaan löytää uusia mahdollisuuksia sekä pienille että suurille yrityksille. 
YTP:n jäsenet ovat keskeisiä toimijoita nykyisissä ja tulevaisuuden kiertotalousratkaisuissa.  YTP:n jäseniin kuuluu kattava joukko jätehuollon, kierrätyksen ja purkamisen palvelutoimittajia, käsittelijöitä, laite- ja teknologiavalmistajia sekä konsultteja.
Virolainen kehottaa olemaan suoraan yhteydessä YTP:n jäsenyrityksiin, kun etsitään yhteistyökumppania suunnitteilla oleviin kiertotalousekosysteemeihin. YTP toimii mielellään yhteyshenkilönä, vinkkaa Virolainen lopuksi.


Tutustu EK:n raporttiin osoitteessa: www.ek.fi/sytykiertotaloudesta


Tutustu YTP:n jäseniin täällä nettisivuillamme osoitteessa: www.ytpliitto.fi/fin/jasenyys/jasenet/

Scroll to Top