AJANKOHTAISTA |

Ympäristöalan edunvalvonta yhteen liittoon

Ympäristöalan edunvalvontaliitot Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry sekä Ympäristöyritysten Liitto ry YYL yhdistävät voimansa.

Ensi vuoden alussa koko ympäristötoimialaa edustaa yksi, aiempaa voimakkaampi edunvalvontaliitto. Ympäristöyritysten Liitto ry (YYL) ja Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry fuusioituvat vuoden vaihteessa.

Uusi Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry tulee edustamaan kattavasti ja laajasti koko ympäristötoimialan arvoketjua.

”Haluamme vahvistaa toimialan ääntä ja osallistua yhdessä yhteiskunnan kehittämiseen kohti luonnonvarojen kestävää kulutusta. Haluamme tuoda yhteen alan isot ja pienet toimijat”, näkee YTP ry:n hallituksen puheenjohtaja, Ekokemin toimitusjohtaja Timo Piekkari.

”Emme katso taaksepäin vaan eteenpäin. Haluamme saada ympäristöhuollon toimialan saman sateenvarjon alle liittoon, jossa on mukana koko arvoketju logistiikasta ja prosesseista hyödyntämiseen sekä välineistä ja tekniikasta palveluihin ja asiantuntemukseen”, korostaa Ympäristöyritysten Liiton hallituksen puheenjohtaja, Lassila & Tikanojan yhteiskuntasuhdejohtaja Jorma Mikkonen.

Fuusioitunut liitto tähtää siihen, että se edustaisi kattavasti ja laajasti koko ympäristötoimialan arvoketjua. Se tavoittelee yli sadan yrityksen jäsenmäärää, joiden yhteenlaskettu liikevaihto olisi noin 1,5 miljardia euroa.

Suurempi liitto saa paremmin äänensä kuuluviin valtakunnallisessa edunvalvonnassa. Sillä on myös enemmän resursseja hoitaa sekä alueellista että kansainvälistä edunvalvontaa.

Liittojen hallitukset sopivat asiasta virallisesti torstaina 28. marraskuussa pidetyssä hallitusten yhteisessä kokouksessa. Käytännössä keskusteluja ja neuvotteluja voimien yhdistämisestä on käyty jo pitkään.

Elinkeinoelämän keskusliitossa YTP vaihtaa emojärjestöä: se sijoittuu jatkossa Kemianteollisuuden jäsenliitoksi. Kemianteollisuus on tähän saakka ollut YYL:n kotipesä, kun taas YTP on kuulunut Yleiseen Teollisuusliittoon.

”Kemianteollisuus pystyy tarjoamaan paremmin meidän toimialaamme lähellä olevaa tukea liittyen esimerkiksi työturvallisuus- ja kemikaalikysymyksiin”, Piekkari perustelee.

Koko ketju hallituksessa

YTP ry:n hallitus vuodeksi 2014 on valittu. Ehdollisen kokoonpanon toteutuminen riippuu vielä siitä, kuinka nopeasti yritykset ehtivät hakea fuusioituneen liiton jäsenyyttä.

Puheenjohtaja:
Timo Piekkari, toimitusjohtaja, Ekokem Oy Ab
Varapuheenjohtaja:
Jorma Mikkonen, yhteiskuntasuhdejohtaja, Lassila & Tikanoja Oyj

Jäsenet:
Tuomo Joutsenoja, markkinointi- ja vientijohtaja, Rudus Oy
Jorma Kangas, toimitusjohtaja, SITA Suomi Oy
Mika Laine, toimitusjohtaja, Envor Group Oy
Juho Malmberg, toimitusjohtaja, Zen Robotics Oy
Jussi Niemelä, toimitusjohtaja, Delete Group Oy
Risto Pohjanpalo, johtaja, yhteiskuntasuhteet, Kuusakoski Oy
Kyösti Pöyry, toimitusjohtaja, Paperinkeräys Oy
Nina Rasola, toimitusjohtaja, RL Huolinta Oy

Lisätietoja:
puheenjohtaja Timo Piekkari, puh: 050-600 40
varapuheenjohtaja Jorma Mikkonen, puh: 0500-453 454

 

Scroll to Top