AJANKOHTAISTA |

YM: Valtakunnallinen jätesuunnitelmatyö on käynnissä – näkemyksiä ja ideoita kerätään

Valtakunnallisen jätesuunnitelman laatiminen on käynnistynyt ympäristöministeriössä. Uuden valtakunnallisen jätesuunnitelman tarkoituksena on viitoittaa suomalaisen jätehuollon tulevaisuutta ja tavoitteita vuosiksi 2017 – 2022.

Valmistelijat ottavat jätesuunnitelmaan vastaan ideoita eri viiteryhmiltä.

Uudessa jätesuunnitelmassa tulee näkymään jätehuollon vahva linkki kiertotalouteen.

Päämääränä on, että vuonna 2022 jätteen määrä on vähentynyt ja kierrätys noussut uudelle tasolle, mikä säästää luonnonvaroja ja luo työpaikkoja. Vaaralliset aineet saadaan pois kierrosta ja uusia innovaatioita on kehitetty pieninä pitoisuuksina esiintyvien arvokkaiden raaka-aineiden talteenottoon jätteistä. Tavoitteena on myös vahvistaa jätealan tutkimusta ja kokeilutoimintaa sekä lisätä kansalaisten ja yritysten jäteosaamista.

Uuteen jätesuunnitelmaan on valittu neljä painopistealaa ja jätesuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet on tarkoitus asettaa näille painopistealoille. Niitä ovat rakennus- ja purkujäte, biohajoavat jätteet ja ravinteiden kierto, sähkö- ja elektroniikkaromu sekä yhdyskuntajäte.

Nyt päivitettävä valtakunnallinen jätesuunnitelma on kolmas Suomessa kansallisesti laadittava jätesuunnitelma.

Suunnitelmaa laadittaessa kerätään ajatuksia ja ideoita eri sidosryhmiltä sekä kansalaisilta. Ideoita ja kommentteja voi esittää osoitteessa www.otakantaa.fi/valtsu.

Lisäksi sidosryhmille järjestetään asiantuntijatapaamisia ja alueellisia kuulemistilaisuuksia.

Scroll to Top