AJANKOHTAISTA |

Yksityisten yritysten kilpailuasema reiluksi suhteessa julkiseen sektoriin – myös jätehuollossa

Yksityisten yritysten tasapuolisessa kilpailuasemassa suhteessa julkiseen sektoriin on useita merkittäviä puutteita. Sitä heikentävät esimerkiksi jätealalla sekä useat säädökset että monet toimintatavat. EK on kartoittanut asiakokonaisuuksia, joissa kilpailulle haitallista sääntelyä ja käytäntöjä erityisesti ilmenee.

Sipilän hallitus on sitoutunut edistämään tasapuolisia kilpailuolosuhteita kotimarkkinoilla. Hallitusohjelmassa luvataan perata kilpailua estävää toimialakohtaista sääntelyä ja purkaa yritystoimintaa haittaavia normeja. Pk-yritysten mahdollisuuksia parannetaan ja markkinoille pääsyä helpotetaan.

EK on kartoittanut asiakokonaisuuksia, joissa kilpailulle haitallista sääntelyä ja käytäntöjä erityisesti ilmenee. Kustakin teemasta on esitetty konkreettisia esimerkkejä tilanteista, joissa yksityinen sektori on perusteettomasti julkista heikommassa kilpailuasemassa. Selvityksessä on esitetty täsmällisiä toimia, joilla ongelmat voitaisiin korjata.

Sidosyksikköjen toiminta markkinoilla on ongelmallista

Valtion ja kuntien viranomaisilla on mahdollisuus hankkia ilman kilpailuttamista tavaraa ja palveluja ns. sidosyksiköltään. Sidosyksikkö on sellainen toimija, jota viranomainen kontrolloi esimerkiksi omistuksen tai hallinnon kautta.

Kuntien jätelaitokset ovat omistajiensa sidosyksikköjä ja toimivat samanaikaisesti markkoinoilla kilpaillen yritysten kanssa.

Hankintalain mukainen sidosyksikkösuhde täyttyy, kunhan sidosyksikön myynnistä vähintään 90 % kohdistuu omistajaan. Sidosyksikkö voi siten tarjota 10 % palveluistaan markkinoille samalla kun se nauttii hankintalain suomasta kilpailulta suojatusta asemastaan. Markkinoille myynti voi olla euroissa merkittävää.

Jätehuollon toimialalla hankintalain sidosyksikkösuhteen sääntöjä rikotaan paikoitellen. Sääntöjen puitteissakin tapahtuva markkinoilla toiminta vääristää kilpailua eikä hinnoittelukaan ole läpinäkyvää.

Jätehuollon toimialalla on monia esimerkkejä julkisen ja yksityisen toimijan välisen kilpailun vääristymisestä

Jätelaissa on useita kilpailua vääristäviä säännöksiä.

Laki antaa kunnille yksioikeuden lukuisten julkisten ja yksityisten laitosten yhdyskuntajätehuollon toteuttamiseen. Lisäksi laki antaa kunnille etuoikeuden kerätä lajiteltuja pakkausjätteitä silloin, kun tuottajayhteisöt eivät käytä omaa etuoikeuttaan.

Jätelaki velvoittaa kunnat järjestämään yritysten jätehuollon markkinatarjonnan puutteessa. Käytännössä kunnat ovat tarjonneet palvelujaan yrityksille silloinkin, kun yksityisiä palveluntarjoajia olisi saatavilla. Palvelua voidaan tarjota edullisesti, koska hintaa subventoidaan kotitalouksilta perittävillä maksuilla. Myös perusmaksusta saatuja tuloja voidaan hyödyntää markkinaehtoisessa toiminnassa.

Lue lisää jätealan julkisten toimijoiden epäreilusta kilpailuasetelmasta yksityiseen sektoriin nähden :

EK:n selvitys: Yrityksille turvattava reilu kilpailuasema

EK:n tiedote: Yksityisten yritysten kilpailuasema reiluksi suhteessa julkiseen sektoriin

Scroll to Top