AJANKOHTAISTA |

Webinaarin aineistot julkaistu

”Uusiomateriaalien markkinat – keräyksestä kiertotalouteen” -webinaari 25.3. keräsi yli 300 osallistujaa. Webinaarin tallenteet ja puhujien esitykset löytyvät nyt YTP:n nettisivuilta.

Jätelainsäädäntö keskittyy säätelemään jätteiden lajittelua ja keräystä, mutta kierrätetyn materiaalin käyttö perustuu vapaaehtoisuuteen. YTP:n webinaarissa keskityttiin pohtimaan uusiomateriaalien kysyntään vaikuttavia tekijöitä.

”Kiertotalousohjelmaan saatu runsas palautteen määrä osoittaa, että kiertotalous koetaan yhteiseksi asiaksi. Kiertotalous mielletään uutena normaalina, toki aikeista ja suunnitelmista on vielä matkaa tavoitteeseen. Valtion investointitukia ollaan skaalaamassa tutkimusta ja kokeiluja teollisempaan mittakaavaan”, valtiosihteeri Kimmo Tiilikainen kertoi avaussanoissaan.

”Kunnianhimoisena tavoitteena tulee olla, että Suomesta tehdään kiertotalouden mallimaa. Markkinapotentiaali on valtava, mutta se on vielä alkuvaiheessa: yritykset eivät uskalla investoida kiertotalousratkaisujen kehittämiseen eikä tuotantokapasiteettiin. Ensin pitää edistää kotimarkkinan syntymistä älykkäällä regulaatiolla, kuten sekoitevelvoitteilla tai kiertotaloutta tukevalla verotuksella”, totesi Business Finlandin johtokunnan puheenjohtaja Pertti Korhonen omassa puheenvuorossaan.

Polttoaineiden sekoitevelvoite loi markkinan, jolla Neste on luonut kansainvälisen menestystarinan. Korhosen mukaan Suomen pitäisi olla eturintamassa vaikuttamassa siihen, että sekoitevelvoitteita otettaisiin EU:ssa käyttöön. Pohtimisen arvoisia kohteita olisivat esimerkiksi lannoitteet ja fosforin kierrätys tai tekstiilit.

Tallenteet webinaarin puheenvuoroista on katsottavissa nettisivultamme. Samalta sivulta löytyvät myös puhujien näyttämät esitykset.

 

Scroll to Top