AJANKOHTAISTA |

Vaihtoehtoisia polttoaineita käyttävien ajoneuvojen määrää ja käyttömahdollisuuksia lisättävä

YTP jätti oman lausuntonsa YM:n ja TEM:n luonnokseen valtioneuvon periaatteiksi fossiilittoman liikenteen tiekartaksi. Lausunnossa otettiin kantaa aikatauluun ja vaiheistukseen sekä puollettiin biokaasun ja sähkön käytön edistämistä liikenteessä.

 

Liikenteen hiilidioksidipäästöjen niin kuin muidenkin toimialojen päästöjen vähentäminen on tärkeää ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Toimenpiteet, muutokset ja päästörajoitukset on kohdistettava kaikkiin yhteiskunnan toimintoihin. Toimet kannattaa ensisijaisesti kohdistaa niihin toimintoihin, joissa on mahdollista saavuttaa suuret päästövähennykset kustannustehokkaimmin.

YTP kannattaa biokaasun käytön edistämistä koskevia toimenpiteitä: biokaasun sisällyttämistä jakeluvelvoitteeseen ja velvoitteen nostamista sekä liikennekaasun julkisen jakeluinfrastruktuurin tukea.

Kaasukäyttöisten kuorma- ja pakettiautojen hankintatuki edistää ajoneuvokannan uusiutumista vähäpäästöiseen suuntaan. Tiekartassa esitetyt toimenpiteet lisäävät biokaasun tuotannon käynnistymistä ja parantavat alan kannattavuutta. Lisääntyvä biokaasun tuotanto eloperäisestä jätteestä on myös suomalaisen jätehuollon ja kierrätystavoitteiden kannalta ensisijaisen tärkeää.

Biokaasun tankkausasemien määrän kasvattaminen lisää ihmisen kiinnostusta hankkia kaasukäyttöinen ajoneuvo. Kattavampi tankkausverkosto mahdollistaa kaasuautojen käytön yhä paremmin eri puolella Suomea.

YTP kannattaa lausunnossaan hankintatukea niin kaasu- kuin sähkökäyttöisille paketti- ja kuorma-autoille. Hankintatuki lisää niin jätehuolto- kuin muiden yritysten kiinnostusta vaihtaa nykyinen fossiiliseen polttoaineeseen perustuva kuljetuskalusto ympäristöystävällisemmäksi.

Romutuspalkkion jatkaminen ja sen kytkeminen tiukentuviin päästötavoitteisiin on kannatettavaa. On myös syytä harkita, voisiko menettely olla jatkuvaa tai pidempiaikaista yksittäisten, noin vuoden mittaisten romutuskampanjoiden sijaan.

Mahdollisissa ruuhkamaksuissa on huomioitava jätekuljetukset ja muu palvelu- ja hyötyliikenne, joiden sujuminen myös keskusta-alueilla.

YTP:n esittää huolensa tiekartan kolmannen vaiheen päätösten tekemisestä syksyllä 2021. Aikataulu on liian varhainen, sillä aikaisempien vaiheiden toimenpiteiden vaikutukset eivät ole vielä tuolloin selvillä riittävässä laajuudessa.

LAUSUNTO

Scroll to Top