AJANKOHTAISTA |

Uusi ympäristöalan yritysten edunvalvontajärjestö perustettu

Ympäristöalalla toimivat teollisuus- ja palveluyritykset ovat perustaneet 15.11.2012 uuden ympäristöalan toimialajärjestön, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n.

Tarve uudelle edunvalvojalle syntyi ympäristöalalla käynnissä olevasta strategisesta muutoksesta: materiaalin kierrätystä teollisessa mittakaavassa ja kestävää kehitystä ajavaa edunvalvontaliittoa ei Suomessa ole tähän mennessä ollut.

”Tavoitteenamme on luoda edellytykset luonnovarojen kestävään käyttöön perustuvalle ympäristöliiketoiminnalle”, YTP:n hallituksen puheenjohtaja Timo Piekkari Ekokemistä sanoo.

Piekkarin mukaan YTP:n toiminnan keskeisiä tavoitteita ovat toimialan lainsäädäntöön vaikuttaminen, elinkeinoelämän kannanottojen koordinointi nykyistä kattavammin, toimialan imagon parantaminen, alan keskusteluun osallistuminen ja sen ohjaaminen sekä toimialan tutkimukseen vaikuttaminen.

Perustajajäseniä ovat Delete Group Oy, Eerola-Yhtiöt Oy, Envor Group Oy, Ekokem Oy Ab, Kuusakoski Oy, Veikko Lehti Oy ja Paperinkeräys Oy. Näiden yritysten kotimaisen ympäristöliiketoiminnan yhteenlaskettu liikevaihto on noin 700 miljoonaan euroa.

Scroll to Top