AJANKOHTAISTA |

Uudet oppaat rakennusten kestävään purkamiseen

Ympäristöministeriö on julkaissut 15.11. kolme opasta kestävästä purkamisesta. Oppailla halutaan parantaa purkuhankkeiden laatua sekä lisätä rakennus- ja purkumateriaalien hyödyntämistä.

”Purkutyöt – opas teettäjälle ja tekijälle” kuvaa koko hallitun purkuprosessin kulun purkamisen valmistelusta purkutyön lopputarkastukseen asti. Oppaassa kuvataan muun muassa eri toimijoiden roolit ja vastuut, tarvittavat etapit purkutyön hyvän hallinnan kannalta, purkamisen työsuojelu sekä eri materiaalien hyödyntämiseen liittyvät tekijät.

”Purkukartoitus – opas laatijalle” opastaa purettavan rakennuksen inventoinnin tekemiseen ennen purkamista. Purkukartoitus on uusi, vapaaehtoinen toimenpide purkumateriaalien ja haitallisten aineiden kartoitukseen. Kartoituksen tarkoituksena on edistää purkumateriaalien hyödyntämistä ja laadukasta purkuprosessia sekä välttää ympäristö- ja terveysriskejä. Purkukartoituksen taustalla on EU:n edistämä Pre-demolition audit*. Tavoitteena on, että purkukartoitus tulevaisuudessa kytkeytyisi saumattomasti digitaalisiin järjestelmiin, jotka toimisivat rakennus- ja purkujätteiden määrän seurannan ja purkumateriaalimarkkinoiden alustana.

Purkukartoituksen tekemisen tueksi ympäristöministeriö on lisäksi laatinut lomakkeen purettavan rakennuksen haitallisten aineiden, uudelleenkäytettävien rakennusosien sekä muiden purkumateriaalien raportointiin.

”Kiertotalous purkuhankkeissa – opas julkisiin hankintoihin” antaa eväät julkiselle ja yksityiselle tilaajalle purkutöihin liittyviin kestäviin hankintoihin. Oppaassa kuvataan vapaaehtoiset hankintakriteerit, joiden avulla korjaus- ja purkuhankkeissa voidaan parantaa kiertotaloutta ja materiaalitehokkuutta. Hankintakriteerit on asetettu rakennuttajakonsultin, purkukartoituksen ja purkutöiden hankintoihin. Näiden lisäksi on annettu materiaalijaekohtaisia kriteerejä.

Oppaiden lisäksi ympäristöministeriö selvittää parhaillaan toteutuskelpoisinta tapaa inventoida Suomen rakennetun ympäristön materiaalivirrat. Selvitys valmistuu alkuvuodesta 2020.

Purkutyöt – opas ja tekijöille ja teettäjille (valtioneuvoston julkaisuarkisto)
Purkukartoitus – opas laatijalle (valtioneuvoston julkaisuarkisto)
Kiertotalous purkuhankkeissa – opas julkisiin hankintoihin (valtioneuvoston julkaisuarkisto)
Purkukartoituksen raportointilomake (xlsm)

Scroll to Top