AJANKOHTAISTA |

UTU-työryhmässä ensiaskeleita kohti sujuvampaa menettelyä

Kierrätysteollisuus ry

Ympäristöministeriön UTU-työryhmä kehittää jätteeksi luokittelun päättymistä (End of Waste, EoW) ja sivutuotteita koskevaa sääntelyä ja viranomaismenettelyjä.

Työn tähtäimessä on sujuvoittaa prosessia, jolla yritys voi saada jätteelleen nk. tapauskohtaisen EoW-päätöksen. YTP ehdotti työryhmän perustamista tätä tarkoitusta varten vuonna 2020.

Työryhmän toimikausi on 1.9.2021–31.12.2023. Ryhmässä valmistellaan parhaillaan väliraporttia, jossa tarkastellaan erilaisia vaihtoehtoja uudeksi sääntelyksi. Syksyllä 2022 työryhmä aloittaa valmistelemaan konkreettista ehdotusta lakimuutoksiksi.

YTP ajaa työryhmässä mahdollisimman sujuvaa menettelyä, jossa hakemuksen viranomaiskäsittely on keskitettyä, tehokasta ja ennakoitavaa. YTP:ssä toimii taustaryhmä, joka ohjaa YTP:n työskentelyä.

Työryhmän rinnalla Suomi valmistelee kansallisia EoW-asetuksia. Julkaisua odottaa betonijätteen EoW-asetus. Jos jäte täyttää käsittelyn jälkeen asetuksen vaatimukset, se ei ole enää jätettä. EU:n komissio ei ole vielä aloittanut uusien EU:n laajuisten kriteerien valmisteluja. Painetta uusiin EU-kriteereihin on kuitenkin olemassa.