AJANKOHTAISTA |

Tuottajavastuuta ei pitäisi jakaa

Jätehuoltoyrittäjä hämmästelee uuteen jätelakiin ehdotettua jaettua tuottajavastuuta pakkausjätteelle (MT 26.4.). Hämmästyksen jakavat muutkin kiertotalousalan yritykset.

Artikkelissa ympäristö­ministeriön hallitussihteeri kertoo, että jaettuun vastuuseen päädyttiin, koska ”siirtyminen täyteen tuottajavastuuseen tarkoittaisi monen vuoden siirtymävaihetta ja hidastaisi merkittävästi erilliskeräyksen ja kierrätyksen lisäämistä”.

Tällaista arviota ei ole tuotu esiin lakiesityksessä. Puheet monivuotisista siirtymäajoista ovat erikoisia, kuten myös aiheeton pelottelu siitä, että kierrätys hidastuisi merkittävästi. Millä ympäristöministeriö perustelee nämä väitteet?

Pakkausjätteitä kierrätetään jo nyt EU:n tavoitteiden mukaisesti. Etenkin muovi­pakkausten kierrätysaste kasvaa nopeasti – ihan ilman pakottavaa lainsäädäntöä. Jopa hallituksen omassa esityksessä on nostettu esiin monia syitä, miksi täysi tuottajavastuu olisi ollut parempi vaihtoehto: vastuut olisivat selkeät, pakkausjätteiden keräys kiinteistöltä olisi maksutonta kotitaloudelle ja keräyslogistiikka tehostuisi, kun tuottajat voivat kilpailuttaa yhdellä kertaa kuljetukset asukkailta, teollisuudesta ja kaupasta.

Silti valittiin malli, jossa kotitaloudet eivät saa maksutonta keräystä, mutta tietynkokoisten kiinteistöjen on silti siihen liityttävä. Todettakoon, että EU:ssa sääntönä on täysi tuottajavastuu. Ministeriö toteaakin esityksessään, että ”täyden tuottajavastuun malli olisi myös jätedirektiivin täytäntöönpanon kannalta selkeä ja ongelmaton”.

Kun kyseessä on vasta lakiesitys, sitä voidaan eduskunnassa muuttaa, jos tahtoa on. Suomeen tulisi valita malli, jossa tuottajavastuuta ei keinotekoisesti jaeta, mutta tuottajille koituvia kustannuksia kohtuullistetaan.
Pakkausjätteiden keräyksessä on luovuttava ylimääräisistä välikäsistä. Kunnallisten jäteyhtiöiden toiminnan laajentamiselle ei ole perusteita.

Otto Lehtipuu
toimitusjohtaja
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry

Tämä mielipidekirjoitus julkaistiin Maaseudun Tulevaisuus -verkkolehdessä 3.5.2021

Pullot

 

Scroll to Top