Toimialat

YTP kokoaa ympäristöhuollon koko arvoketjun logistiikasta ja prosesseista hyödyntämiseen sekä välineistä ja tekniikasta palveluihin ja asiantuntemukseen saman sateenvarjon alle vahvistamaan alan toimintaedellytyksiä.

Liiton toimialat ovat seuraavat:

Kuparijäte
Sivuvirtojen ja jätteiden käsittely ja jalostaminen

Sivuvirtojen ja jätteiden hyödyntämiseksi YTP:n jäsenyrityksillä on laitosmaista toimintaa, jolla varmistetaan materiaalien tehokas käyttö joko aineena tai toissijaisesti energiana. Yhdyskuntajätteiden lisäksi hyötykäytettäviä sivutuotteita ja jätteitä ovat esimerkiksi tuhkat, kuonat, lietteet ja sakat, purkujätteet, metallit, betonit ja tiilet, erilaiset hiekkamateriaalit sekä muut teollisuuden prosessijätteet. Biopohjaisten jätemateriaalien käsittelyn rooli kasvaa, samoin uusiomateriaalien valmistus.

Zen Robotics
Ympäristöhuollon palvelut ja teknologia

Toimialan yritykset vastaavat yritysten ja kotitalouksien jäte- ja viemärihuollosta. Yrityksille palveluketju sisältää kuljetuksen lisäksi ympäristöhuollon kartoituksen, keräysvälineiden valinnan, lajitteluohjeistukset, henkilökunnan koulutuksen, kierrätysasteen parantamisen ja asiakasraportoinnin. Viemärihuolto on osa palvelua. Toimialan yritykset suunnittelevat, valmistavat ja tuovat maahan keräys- ja lajitteluvälineitä ja -laitteistoja. Keräysvälineiden kehityksessä älytekniikka, automaatio ja robotiikka ovat yhä keskeisempiä.

Purkujäte
Purkupalvelut ja ympäristörakentaminen

Purkupalveluihin tarjoavat rakennusten purkamista ja saneerausta sekä asbestipurkutöitä tekevät yritykset. Rakennus- ja purkujätteistä tulisi kierrättää 70 % vuoteen 2020 mennessä, joten yhteistyö muiden toimialojen kanssa on tarpeellista. Pilaantuneiden maiden käsittelyä tekevät yritykset vastaavat kunnostuksen suunnittelusta, kunnostusmenetelmän valinnasta sekä varsinaisesta puhdistamisen toteutuksesta.

Konsultointi ja koulutus
Ympäristöalan konsultointi ja koulutus

Ympäristöalan konsultointiyritykset tarjoavat asiantuntijapalveluita asiakkaan tarpeiden mukaan. Yritysten valikoimaan kuuluu esimerkiksi ympäristö- ja turvallisuusjohtamispalveluita, jotka sisältävät muun muassa johtamisjärjestelmien laadintaa, riskien arviointia ja ympäristöpäällikköpalvelua. Konsulttiyritys voi myös hoitaa ympäristölupaprosessin, seuranta- ja tarkkailusuunnitelmat, pelastussuunnitelmat, teollisuuden jätevedenkäsittelyn ratkaisut, ympäristövaikutusten arvioinnin tai muita säädösvaatimuksista tulevia velvoitteita. Toimialan oppilaitokset vastaavat ympäristöalan ammatti- ja täydennyskoulutuksesta.

Scroll to Top