AJANKOHTAISTA |

Terästeollisuuden sivutuotteita käytetään useilla toimialoilla

Metallit kiertävät tunnetusti ”ikuisesti”, mutta metallien tuotannon sivutuotteita voidaan myös hyödyntää moninaisesti.

SSAB Europen Marko Mäkikyrö edusti Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP:n webinaarissa 25.3.2021 yhtä vanhimmista kiertotalouteen liittyvistä ja kierrätysmateriaalia hyödyntävistä toimialoista, metalliteollisuutta. Metallit, ja erityisesti teräs, ovat nykypäivän kierrätetyin materiaali. Metalliteollisuudessa valmistetaan kierrätettävän metallin lisäksi runsaasti muutakin sivutuotetta, kuten masuunihiekkaa ja –mursketta.

”Vuodessa tuotettava kierrätysmateriaali- ja sivutuotemäärä, n. 3,5-4 miljoonaa tonnia, vastaa 1 900 kilometrin rekkajonoa”, Mäkikyrö havainnollistaa.

SSAB kierrättää materiaalia kolmella tavalla – ulkoa sisälle käyttämällä romumetalleja tuotannossa, tuotannon sisällä ja sisältä ulos toimittamalla sivutuotteita muualle hyötykäyttöön. Lähes 100 % SSAB:n tuotannosta valmistettavista kierrätysmetallista ja sivutuotteista palautetaan takaisin hyötykäyttöön. Puolet kierrätetään takaisin SSAB:n tuotantoon, noin kuudesosa käytetään SSAB:n infrastruktuurin rakentamisessa tai välivarastoidaan ja noin 30 % myydään ulkopuolisille toimijoille. Käyttökohteina on niin valmistava teollisuus paperiteollisuudesta autoteollisuuteen kuin maataloudesta tie- ja maarakentamiseen. Loppusijoitukseen kaatopaikalle päätyy noin 5 %.

Kuonaa voidaan käyttää peltojen kalkituksessa. Kuva: SSAB

Marko Mäkikyrön esitys

SSAB on maailmanlaajuinen teräsyhtiö, joka tuottaa n. 8,8 miljoonaa tonnia terästuotteita vuosittain. Liikevaihto vuonna 2020 oli 65 miljardia Ruotsin kruunua. Suomessa SSAB:lla on kaksi terästehdasta, Raahessa ja Hämeenlinnassa, sekä muuta toimintaa viidellä paikkakunnalla. SSAB:n tavoitteena on tuoda markkinoille fossiilivapaata terästä jo vuonna 2026 ja poistaa hiilidioksidipäästöt vuoteen 2045 mennessä.

 

YTP järjesti 25.3.2021 webinaarin ”Uusiomateriaalien markkinat – keräyksestä kiertotalouteen”. Webinaarin ohjelmaan ja esityksiin voitte tutustua täällä.

Scroll to Top