AJANKOHTAISTA |

Tarvitaan kuskeja ja kimppakyytejä, mutta ennen kaikkea rohkeutta

YTP haluaa rohkaista toimijoita olemaan osa muutosta, asettumaan kuskin paikalle!

Jätteiden kierrätys tulee lisääntymään kaikkialla maailmassa paitsi raaka-aineiden kallistumisen myös poliittisen ohjauksen myötä. Kiertotalous muuttaa perinteisiä toimintatapoja. Jätehuollossa koko arvoketjua tulee kehittää – jätteestä tulee jalostaa uusioaineksia, joista edelleen valmistetaan tuotteita.

Kierrätyksen lisäämisen ohella tulee kehittää myös uusioaineiden markkinoita, mihin esimerkiksi julkisilla hankinnoilla pystytään vaikuttamaan merkittävästi.

– Tavoitteena ei tule olla kierrättäminen, vaan tehokkaat ja turvalliset materiaalikierrot, sanoo YTP:n vt. toimitusjohtaja Riikka Kinnunen.

Kehityspanoksia on kohdistettava yhtä lailla jätemateriaalin keräykseen, kuljetukseen, raaka-aineen jalostukseen ja lopulta uusien tuotteiden valmistamiseen. Tuotteiden suunnittelulla voidaan vaikuttaa niiden kierrätettävyyteen, ja digitalisaation avulla jätteeksi päätyvien tuotteiden sisältämät haitalliset aineet voidaan tunnistaa entistä paremmin.

Jätteille on ottajia – kiertotalous lisää kilpailua

Vuosikymmeniä sitten kunnille annettiin velvollisuus yhdyskuntien jätehuollon järjestämisestä. Tuolloin suurin osa jätteistä päätyi kaatopaikoille. Nyt ja tulevaisuudessa entistä useampi taho haluaa hyödyntää jätteitä – jätteistä halutaan tehdä kierrätysraaka-aineita, jalostaa polttoaineita ja tuottaa energiaa.

Kiertotalous haastaa perinteisiä toimintamalleja ja rooleja. Lainsäädäntöä on kehitettävä, jotta yhteiskunnan hyödyt voidaan maksimoida muuttuvassa toimintaympäristössä – globalisaatio, saavutettu kehityksen taso, digitalisaatio ja globaalit ympäristöhaasteet muuttavat pelikenttää.

Alun alkaen kunnille luotiin monopoliasema. Tätä ollaan pikkuhiljaa purkamassa, ja hyvä niin. Toimet jätemarkkinoiden avaamiseksi ovat ensisijaisen tärkeitä, jotta alaa voidaan kehittää nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeiden mukaiseksi.

Investointeja tarvitaan

Kannustava ja ennustettavissa oleva toimintaympäristö luo vankan pohjan kaikelle toiminnalle, myös investointien toteuttamiselle.

Ala tarvitsee kaikkia toimijoita, isoja ja pieniä yrityksiä sekä kuntapuolen toimijoita. Mikäli uudistuksia ei saada aikaan, niin on vaarana, että alan kiinnostavuus investoijien silmissä heikkenee merkittävästi ja eikä tarvittavia investointeja synny.

Uusia investointeja tarvitaan materiaalikierron eri vaiheisiin. Ilman määrätietoista panostusta kiertotalouden edistämiseksi on vaarana, että kiertotalouden mukanaan tuomat mahdollisuudet valuvat ulkomaille ja kansallisella tasolla jäljelle jää vain kallis ja reaktiivinen sopeutuminen muutokseen.

Tällä hetkellä elämme murrosvaihetta, jossa muun muassa globaalit markkinat ovat laskeneet kierrätysmateriaalien kysyntää ja tehtyjen kierrätysinvestointien kannattavuutta.

– Meidän pitää kuitenkin nähdä astetta kauemmaksi ja varmistaa Suomen pysyminen mukana kiertotalouden etulinjassa, toteaa Riikka Kinnunen. Tämä vaatii rohkeutta kaikilta, ennen kaikkea päättäjiltä, yrityksiltä ja viranomaisilta, jotta suunnitelmat saadaan jämäkästi muutettua toiminnaksi, jatkaa Kinnunen.

 

Scroll to Top