AJANKOHTAISTA |

Sitran selvitys: Tehokas kierrätys luo Suomeen työpaikkoja

Sitran tuoreen selvityksen mukaan kolmannes teollisia symbiooseja hyödyntävistä yrityksistä luo työpaikkoja materiaalikierrätyksen avulla.
Nykyistä tehokkaampi ja kokonaisvaltaisempi resurssien kierrätys parantaa yritysten tulosta, kasvattaa materiaali- ja energiatehokkuutta, luo työtä, vähentää jätemääriä ja pienentää yrityksen hiilijalanjälkeä. Tulokset ilmenevät Sitran julkaisemasta kyselystä, jossa selvitettiin teollisia symbiooseja hyödyntäviltä yrityksiltä materiaalikierron vaikutuksia yrityksen toimintaan. Kyselyyn vastasi 90 yritystä eri puolilta Suomea.

Sitran kyselyssä yrityksistä 86 prosenttia kertoi tehokkaan materiaalikierron säästävän kustannuksissa. 58 prosenttia yrityksistä on parantanut materiaalitehokkuuttaan, 43 prosenttia energiatehokkuuttaan ja 59 prosenttia vähentänyt jätemääriään ja 25 prosenttia parantanut raaka-aineen saatavuutta. 33 prosenttia yrityksistä kertoi luovansa symbioosien avulla uusia työpaikkoja tai pystyvänsä säästämään vanhoja.

Hyvä esimerkki teollisten symbioosien merkittävistä vaikutuksista yrityksen ja koko paikkakunnan elinkeinoelämään löytyy Jepualta. Energiaintensiivinen, hiilijalanjäljeltään valtava ja paljon jätettä tuottanut hiekkapaperivalmistaja GWH Mirka on ratkaissut ongelmiaan teollisilla symbiooseilla. Nyt yritys ja koko Jepuan kunta ovat siirtyneet fossiilisista polttoaineista omavaraiseen bioenergiaan ja materiaalien kiertoa on parannettu uusilla patentoiduilla ratkaisuilla.

Lisää tietoa Suomen teollisista symbiooseista löytyy Sitran karttapalvelusta ja hankkeen verkkosivuilta.

Scroll to Top