AJANKOHTAISTA |

Sähköinen tietoalusta parantaa jätehuollon tehokkuutta ja avoimuutta

Jos rakennusfirma tai muu yritys ei löydä tarvitsemaansa jätehuollon palvelua avoimilta markkinoilta, kunta on velvollinen ottamaan jätteen vastaan ns. kunnan toissijaisen vastuun nojalla (TSV-palvelut). Käytännössä ristiriitoja on syntynyt siitä, onko markkinaehtoista palvelua oikeasti saatavilla, eli kilpaileeko kunta palveluja tarjotessaan yritysten kanssa vai ei.

Valmisteilla olevalla jätelain muutoksella puututaan tähän tulkinnanvaraisuuteen. Perusteilla on jätteiden ja sivuvirtojen sähköinen tietoalusta, jonka avulla yritykset pyytävät tarjouksia jätehuollosta ja tarvittaessa kääntyvät kunnallisen jäteyhtiön puoleen. Muutos on erittäin tervetullut, sillä se lisää mahdollisuuksia hyödyntää jätteitä ja sivuvirtoja. Samalla se lisää kunnallisen jätehuollon läpinäkyvyyttä ja selkeyttää jätealan vastuita ja pelisääntöjä.

Kyseessä on jätelain muutoksen toinen vaihe. Ensimmäisessä, tammikuussa voimaan tulevassa muutoksessa rajataan kunnan toimintaa markkinoilla. Hankintalaista poiketen kunnallinen jäteyhtiö voi toimia markkinoilla vuoteen 2030 asti 10 prosentin osuudella liikevaihdostaan. Hankintalaissa raja on 5 prosenttia. Rajaus on tarpeen, sillä kunnallisen yhtiön suojattu asema kunnan toiminnassa antaa sille erittäin merkittävän kilpailuedun suhteessa muihin yrityksiin.

Tietoalustan perustaminen ja lakiluonnoksessa esitetyt täsmennykset kunnallisten jäteyhtiöiden kirjanpitoon täydentävät jätelain muutoksen. Tavoitteena on tehokkaampi ja läpinäkyvämpi jätehuollon järjestelmä, jossa on tilaa yritystoiminnalle ja sen kehittymiselle. Muutos on välttämätön tiukentuvien kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi.

Uusi tietoalusta selkiyttää TSV-palvelujen tarjoamista ja parantaa jätehuollon tehokkuutta vain, jos sitä käytetään kattavasti. Tältä osin lakiluonnoksessa on paljon täsmennettävää. Erityisesti TSV-palvelun ehtoja pitää täsmentää, kuten keiden tulee rekisteröityä tietoalustan käyttäjiksi, millaisista jäte-eristä tulee tehdä tarjouspyyntö tai millä kriteereillä annettuja tarjouksia pitää arvioida. Tulkinnanvaraiset pykälät ovat hankalia kaikille toimijoille, niin palvelua tarvitseville kuin jätehuoltoa tarjoaville yksityisille tai kunnallisille yhtiöille.

Jätelain muutoksen yhtenä tavoitteena on varmistaa, että jätehuollossakin markkinat toimivat tasapuolisesti eikä kunnallisten toimijoiden ylikorostunut asema heikennä tuottavuutta. Yhtenä keinona tämän varmistamiseksi on kuntayhtiöiden avoimuuden ja läpinäkyvyyden parantaminen. Nyt valmisteilla oleva luonnos korjaa näitä puutteita vain osittain.

Lue YTP:n lausunto jätelakiluonnokseen täältä

Lisätietoja: otto.lehtipuu@ytpliitto.fi

Scroll to Top