Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Ravinteet kiertoon – YTP mukana julkilausumassa ravinnehävikin minimoimisesta

Kierrätysteollisuus ry
Kuvalähde: iStock

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry allekirjoitti julkilausuman ravinnehävikin minimoimisesta vuoteen 2030 mennessä. Julkilausuman tavoitteena on edistää ravinteiden kierrätystä Suomessa.

Tavoitteena on saada biojätteet, lietteet sekä maatalouden ja teollisuuden sivuvirrat turvalliseen, tehokkaaseen ja hallittuun kiertoon. Lannoituksen ravinnehävikki halutaan puolittaa vuoteen 2030 mennessä ja käsiteltävän biomassan määrä sekä kierrätysravinteiden käyttö halutaan moninkertaistaa.

Kierrätysravinteiden läpimurtoa ei ole vielä tapahtunut, ja syntyvistä biomassoista käsitellään vasta noin kymmenesosa.

Ravinteita kierrättämällä vähennetään päästöjä veteen ja ilmaan, parannetaan maaperän kuntoa eikä edistetä luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä. Ravinteiden kierrättämisellä on myös vaikutuksia ravinne- ja energiaomavaraisuuteen ja samalla ala tarjoaa liiketoimintamahdollisuuksia.

Julkilausuman allekirjoittajat sitoutuvat vähentämään ravinnehävikkiä ja edistämään ravinteiden kierrätystä Suomessa. Myös viranomaisilta ja päättäjiltä toivotaan konkreettisia toimenpiteitä ja sitoutumista ravinnehävikin minimointiin ja ravinnekierrätykseen kannustamiseen.

Julkilausuma sisältää useita toimenpide-ehdotuksia ravinteiden kierron vauhdittamiseksi. Käyttöön pitäisi ottaa esimerkiksi ravinnekiertokorvaus ja muita tukielementtejä. Myös lainsäädäntöä tulee kehittää ja sovittaa eri lait paremmin yhteen.

Tutustu ravinnehävikin minimointi vuoteen 2030 mennessä -julkilausumaan.

Kierrätysteollisuus ry