AJANKOHTAISTA |

Rakentamisen muovien Green Deal allekirjoitettu

Sopimuksella lisätään kalvomuovien erilliskeräystä ja kierrätysmateriaalien käyttöä koko rakentamisen toimitusketjussa ja rakentamisessa. Mukana on kaikki osapuolet valmistajasta kaupan ja rakentajan kautta jätehuoltoon ja kierrättäjään.

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry on yhtenä osapuolena mukana 8.12.2020 julkistetussa Green Deal -sopimuksessa, jonka tarkoituksena on parantaa rakentamisen toimitusketjussa syntyvien kalvomuovien erilliskeräystä, lajittelua ja kierrätystä. Sopimus on voimassa vuoden 2027 loppuun.

Nyt allekirjoitettu sopimus on ensimmäinen vapaaehtoinen sopimus, jossa mukana on toimitus- ja arvoketjun kaikki osapuolet. Sopimuksella pyritään vastaamaan kiristyviin niin kotimaisiin kuin Euroopan Unionin tason kierrätysvaatimuksiin.

Sopimus edistää suomalaista kierrätysalaa

”Muovien lajittelu rakennustyömaalla tai niiden erottelu käsittelylaitoksessa on edellytys sille, että niistä voidaan valmistaa hyvälaatuista kierrätysraaka-ainetta. Suomalainen kierrätystoimiala kasvattaa omilla toimillaan muovien kierrätysastetta ja edistää näin kiertotaloutta rakentamisessa”, toimitusjohtaja Otto Lehtipuu Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:stä kertoo.

”Erinomainen asia on, että sopimuksessa asetetaan mitattava tavoite myös kierrätysmateriaalien hyödyntämiselle. Kiertotalouden toteutumisessa uusiomateriaalien kysyntä on avainasemassa.”, Lehtipuu jatkaa.

Kalvomuovien tehokkaampi erilliskeräys vaatii usein jätehuoltotoimijalta ja rakentajalta jätehuollon suunnittelua jo rakennustyömaan alkuvaiheissa, sillä erilliskeräyksessä vaadittavia keräysvälineitä varten on varattava tilaa. Tämän vuoksi sopimuksessa peräänkuulutetaan tiiviimpää vuoropuhelua osapuolten välillä. Sopimus lisää erilliskeräystä ja sitä myöden tuo kierrätysalan yrityksille sekä lisää työtä että puhtaampaa materiaalia kierrätykseen.

YTP:n ja sen jäsenyritysten rooli sopimuksessa liittyy kalvomuovien keräämiseen työmailla, muovien käsittelyyn laitoksillaan sekä käsitellyn muovin toimittamiseen valmistavaan teollisuuteen. Yritykset voivat myöhemmin tehdä omat sitoumuksensa Sitoumus 2050 -sivuilla . Sivuilla on mainittu yrityksille suunnitellut toimenpiteet ja niihin liittyvät mittarit.

Koko rakentamisen ketju mukana

Rakentamisen muovien Green Deal -sopimuksessa on mukana YTP:n lisäksi ympäristöministeriö, Rakennusteollisuus RT ry, Suomen Kuntaliitto ry, Kemianteollisuus ry, Muoviteollisuus ry, Teknisen Kaupan liitto ry (TKL), Sähköteknisen Kaupan liitto ry (STK) ja rakennus- ja sisustustarvikekaupan liitto RASI ry.

Sopimus kattaa koko rakentamisen muoveihin liittyvän toimitusketjun. Mukana on valmistava teollisuus sekä rakennustuotteiden että muovipakkausten osalta, kauppa ja jakeluketju, rakentaminen sekä jätehuolto- ja kierrätysala. Laajan allekirjoittajajoukon sitoutuminen mahdollistaa sopimuksen tavoitteiden toteutumisen.

Koko arvoketjun mukana oleminen tarkoittaa sitä, että kiertotaloutta voidaan tehostaa kaikissa eri vaiheissa. Rakentamisessa ja kierrätyksessä tarvitaan useita osapuolia ja niiden välistä tiivistä yhteistyötä. Laaja sopimus antaa tähän mainiot edellytykset”, YTP:n asiantuntija Arto Arvola kehuu.

Lisätietoja sopimuksesta YTP:n rakentamisen kiertotalouden asiantuntijalta Arto Arvolalta, arto.arvola@ytpliitto.fi

Linkit:

Ympäristöministeriön tiedote: https://ym.fi/-/sopimus-kalvomuovien-kerayksesta-ja-kierratysmateriaalien-kaytosta-vauhdittaa-rakentamisen-kiertotaloutta

Sitoumus 2050 Rakentamisen muovit: https://www.sitoumus2050.fi/web/sitoumus2050/rakentamisen-muovit#/

 

Tämä sopimus on toinen Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n solmima Green Deal -sopimus. Ympäristöministeriö ja YTP solmivat maaliskuussa 2019 green deal -sopimuksen valtakunnallisen öljyjätehuollon kehittämisestä.

Scroll to Top