Ajankohtaista​

AJANKOHTAISTA |

Rakennustuotteiden uudelleenkäyttöä sujuvoitettava

Kuvalähde: Foamit Group
Kuvalähde: Foamit Group

Rakennusmateriaalien kierrättäminen ja rakennustuotteiden uudelleenkäyttö on suuri mahdollisuus, sillä kierrättäminen ja uudelleenkäyttö ovat erinomaisia keinoja vähentää rakentamisen ilmastovaikutuksia.

Päästövaikutukset ovat yleensä sitä merkittävämmät, mitä raskaampi uudelleenkäytettävä rakenne on, sillä raskaiden rakenteiden valmistamiseen tarvitaan paljon materiaalia, energiaa ja työtä. Esimerkiksi halleissa on paljon uudelleenkäyttöön sopivia rakenteita. Muun muassa teräksiset hallirungot, seinärakenteissa käytettävät liimapuupalkit sekä erilaiset rakenneosat, kuten kierreportaat ja nosto- ja palo-ovet kannattaisi ensisijaisesti käyttää uudelleen. Sen sijaan pienille rakennusosille käytännöllisin seuraava elinkaaren vaihe on usein materiaalikierrätys.

Rakennustuotteiden uudelleenkäytössä on tällä hetkellä sekä teknisiä että lainsäädännöllisiä haasteita. Kiertotalousyritykset ratkaisevat teknisiä haasteita parhaillaan tuote- ja palvelukehityksen avulla. On ilahduttavaa nähdä, että myös rakennustuotteiden valmistajat huomioivat uudelleenkäytön yhä useammin jo suunnittelusta alkaen.

Uudelleenkäytön edistämiseksi on kuitenkin välttämätöntä poistaa lainsäädännön esteitä. CE-merkinnän hyödyntäminen uudelleenkäytettyjen rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamisessa ei ole mahdollista, sillä CE-merkintä on kytketty rakennustuotteen valmistamiseen ja sen aikaiseen laadunvarmistukseen. On käytännössä mahdoton ajatus, että purkajan tulisi CE-merkitä purkukohteesta sellaisenaan irrotettava ja jonkun muun paljon aikaisemmin valmistama osa.

Ratkaisuna on rakennuspaikkakohtainen kelpoisuuden osoittaminen, jota tulisi käyttää laajasti uudelleenkäytön mahdollistamiseen. Menettely soveltuu kaikkiin rakennustuotteisiin – myös niihin, jotka kuuluvat CE-merkinnän piiriin. Rakentamisen kiertotalouden kannalta olisi enemmän kuin suotavaa, että tätä mahdollisuutta hyödynnettäisiin paljon nykyistä useammin. Vastuu rakennuspaikkakohtaisen kelpoisuuden osoittamisesta on rakennushankkeeseen ryhtyvällä, ja se vaatii rakennusvalvonnan hyväksynnän.

Komission on tarkoitus julkaista ehdotus rakennustuoteasetuksen uudistamiseksi keväällä. Uudistuksen lähtökohtana tulee olla kiertotalouden edistäminen ja rakennustuotteiden sujuvan uudelleenkäytön mahdollistaminen. Kiertotalouden edistäminen vaatii konkreettisia tekoja.

Kierrätysteollisuus ry