AJANKOHTAISTA |

Pohjoismainen kestävien julkisten hankintojen viikko kannustaa lisäämään hankintaosaamista

Viikon aikana perehdytään erilaisissa seminaareissa ja tapahtumissa konkreettisiin keinoihin huomioida ympäristönäkökohdat hankinnoissa. Motivan lisäksi hankkijoille suunnattuja koulutuksia järjestävät muun muassa Reilun kaupan yhdistys, Eetti ry sekä Pohjoismainen joutsenmerkki. Viikolla kokoontuu myös Ekohankintaverkosto, joka on julkisten hankintayksiköiden yhteinen foorumi kokemusten vaihtoon kestävistä hankinnoista. Motiva ja YTP jatkavat samalla teemalla 18.11. järjestämällä koulutuspäivän resurssiviisaasta infrarakentamisesta.
Pohjoismaista kestävien hankintojen viikkoa Suomessa koordinoiva Motiva kannustaa kuntia ja muita julkisen sektorin organisaatioita osallistumaan viikkoon esimerkiksi kouluttamalla hankintoja tekeviä työntekijöitä tai asettamalla uusia mitattavia tavoitteita ympäristöasioiden ja energiatehokkuuden huomiointiin hankinnoissa. Toiveena on, että kestävät hankinnat saisivat näkyvyyttä läpi Suomen ja hankkijat erilaisissa tehtävissään innostuisivat etsimään mahdollisimman kestäviä ratkaisuja.

Hankintaosaamista ja tavoitteita kannattaa päivittää
Viikko järjestetään samanaikaisesti kaikissa Pohjoismaissa ja sitä rahoittaa Pohjoismaiden ministerineuvosto. Tavoitteena on vaihtaa kokemuksia eri maiden hankkijoiden kesken ja viestiä puolin ja toisin erityisen onnistuneista hankinnoista sekä ottaa oppia muilta.

Isa-Maria Bergman Motivasta kertoo, että Ruotsissa ja Tanskassa on pitkä perinne ympäristökriteerien käytössä julkisissa hankinnoissa, vaikka hyvää työtä tehdään meilläkin. – Parhaiten asioita edistää konkreettisten tavoitteiden asettaminen hankinnoille ja niihin sitoutuminen. Esimerkiksi Tanskassa Kestävien julkisten hankintojen kumppanuudessa 13 julkista hankintayksikköä ovat sitoutuneet yhteisiin tavoitteisiin 11 eri tuoteryhmän hankinnoissa.

Hankintalaki antaa mahdollisuudet suosia kilpailutuksissa erityisen energiatehokkaita tai muutoin ympäristömyötäisiä tuotteita tai palveluita. Suuren ostovoiman takia julkisen sektorin hankinnoilla voidaan edistää esimerkiksi kotimaisten cleantech-alan yritysten markkinoille pääsyä. Motivan hankintapalvelu neuvoo julkisia hankkijoita ja viestii valtakunnallisesti kestävistä ja cleantech-hankinnoista.

Tilaaja – toimittaja tilaisuus resurssiviisaasta infrarakentamisesta 18.11.
Motiva järjestää yhteistyössä YTP:n ja INFRAn kanssa tilaaja-toimittaja tilaisuuden resurssiviisaasta infrarakentamisesta Helsingissä 18.11.2015. YTP:n purkujaostossa toimiva FDA – Purkuyritysten liitto haluaa edistää alan toimintaa ja julkisia hankintoja.

Tilaisuus on tarkoitettu julkisen sektorin hankkijoille, kuntatekniikan ammattilaisille sekä infrarakentamisen toimijoille. Tilaisuuden tavoitteena on edistää avointa keskustelua tilaajien ja toimittajien välillä.

Päivän aikana keskustellaan muun muassa:

Mitä on infrarakentamisen cleantech?
Mitkä ovat tilaajan ja toimittajan haasteet infrarakentamisen kilpailutuksissa?
Mitkä ovat laadukkaan purkutyön osa-alueet?
Miten hyödyntää uusiomaa-aineita hankintaprosesseissa?

Ilmoittaudu mukaan tilaisuuteen ke 11.11.2015 mennessä. Osallistujille on varattu rajattu määrä paikkoja. Varmista oma paikkasi pian.

Scroll to Top