AJANKOHTAISTA |

Oulun seudulla jätehuoltoon uusi yhteistyömalli

Oulun Seudun kunnat Liminka, Muhos, Tyrnävä ja Utajärvi ovat tehneet jätehuoltopalveluista sopimuksen Kempeleen Jätekuljetus Ky:n, yksityisen yrityksen, kanssa. Useimmiten kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät on siirretty kunnalliselle jäteyhtiölle, liikelaitokselle tai kuntayhtymälle, mutta tehty sopimus osoittaa myös muiden mallien toimivan.
Simo Pöllänen, Limingan tekninen johtaja ja Matti Räisänen, Kempeleen Jätekuljetus KY:n toimitusjohtaja. Kuva: Pihla Hasan.

Muutoksen taustalla onkin ollut nimenomaan tahto järjestää kunnallinen jätehuolto itsenäisesti, ilman kädet sitovaa osakkuutta jäteyhtiöstä. Alueen viranomaistyö toteutetaan myös neljän kunnan yhteistyönä, ja jätehuollon viranomaisena aloittaa Lakeuden EKO -lautakunta.

Hankinnan kohteena ovat kuntien vastuulle säädetyt jätehuollon operatiiviset palvelutehtävät, pois lukien sako- ja umpikaivolietteen käsittely ja kuljetus sekä jätteenkuljetus. Palvelutehtävät sisältävät jätelaissa kuntien vastuulle säädetyn jätteen vastaanoton, välivarastoinnin ja loppukäsittelyyn toimittamiseen liittyvät palvelut palveluntuottajan toimipisteissä sekä kyseiseen toimintaan liittyvän jätehuollon tiedottamisen ja neuvonnan.

Hankinnan tavoitteena on parantaa kuntalaisille tarjottavia jätehuollon palveluita, hyödyntää digitalisaation mahdollisuuksia palveluiden kehittämisessä sekä nostaa yhdyskuntajätteen kierrätysastetta ilman, että jätehuollon kokonaiskustannukset nousevat. Yhdyskuntajätteen kierrätysasteen nostaminen perustuu juuri hyväksytyn Valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteisiin. Jätehuoltopalveluiden uudelleen järjestämisellä haetaan myös ratkaisuja kuntien ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön.

Kuntalaisten asialla

Sopimuksella vastataan viime vuonna kyselyllä saatuun kuntalaisten palautteeseen. Tavoitteena on tehostaa syntypaikkalajittelua. Uusilla jätehuoltomääräyksillä tuetaan kierrätystavoitteiden saavuttamista.

Jäteasemat pysyvät edelleen kaikissa kunnissa, mutta niiden aukioloajat ja vastaanotettavien jätejakeiden määrät laajenevat. Lisäksi muutoksia on luvassa mm. maksutapoihin sekä jäteasemilla jätteistä perittävän maksun porrastamiseen. Tehokkaalla neuvonnalla ja tiedottamisella parannetaan kuntalaisten lajitteluosaamista sekä ymmärtämistä jätehuoltoasioista.

Sopimus avaa uusia mahdollisuuksia

Kilpailutuksen voittamisen myötä Kempeleen Jätekuljetukselle avautui mahdollisuus laajentaa toimintaa myös kuntalaisten yhdyskuntajätteen käsittelyyn. Yritys on käsitellyt elinkeinotoiminnassa syntyviä jätteitä jo yli kymmenen vuoden ajan. Käsittelyn tarkoituksena on edistää kiertotaloutta vähentämällä polttoon sekä loppusijoitukseen menevän jätteen määrää.

Käsittelyprosessissa yhdyskuntajätteen joukosta saadaan hyötymateriaalit jatkojalostukseen energiahyötykäytön sijaan. Alueen nykyinen käytäntö ohjaa jätettä liikaa polttoon. Erityisesti biojätteen pois saaminen polttokelpoisesta jätteestä helpottaa hyötykäyttöön ohjautuvien raaka-aineiden jatkojalostamista.

Pitkä sopimusaika mahdollistaa myös toiminnan jatkuvan kehittämisen. Sopimuskausi alkaa vuoden 2019 alussa.

Yksityinen sektori on varteenotettava kumppani kunnille

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP pitää Oulun seudun uutta sopimusta merkittävänä avauksena. Kunnan ja yksityisen sektorin välisen yhteistyön mahdollisuudet on tähän saakka jätetty aivan liian vähälle huomiolle.

– Nyt tehty sopimus on tervetullut esimerkki muutoksesta, jonka avulla kuntalaisten palveluja voisi kehittää laajemminkin, toteaa Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP:n toimitusjohtaja Otto Lehtipuu.

Lisätietoja vastuunjaosta:
ytpliitto@ytpliitto.fi

Lisätietoja sopimuksesta:
matti.raisanen@kempeleenjatekuljetus.fi

Scroll to Top