AJANKOHTAISTA |

Öljyjätehuollon green deal kirittää voiteluöljyjen kiertotaloutta

Jäteöljyä voidaan kierrättää rajattomasti. Edellytyksenä on, että erilaiset öljyt pidetään erillään eikä niihin sekoitu muita aineita. Oikein säilytetystä ja asiantuntemuksella kerätystä jäteöljystä valmistetaan perusöljyä, jota käytetään uusien voiteluöljyjen raaka-aineena.

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry:n jäsenyritykset tarjoavat vastuullisia ratkaisuja jäteöljyjen keräykseen ja käsittelyyn. YTP solmi maaliskuussa 2019 green deal -sopimuksen ympäristöministeriön kanssa valtakunnallisen öljyjätehuollon kehittämisestä.  Green deal -sopimuksella tähdätään siihen, että syntyvät jäteöljyt kerätään talteen ja toimitetaan ensisijaisesti kierrätettäväksi.

Useat toimijat antaneet oman sitoumuksensa

Jäteöljy on arvokas raaka-aine. Sopimuksen tavoitteena on tehostaa jäteöljyjen keräystä koko Suomessa ja kierrättää vähintään 80 % kerätystä ja käsitellystä öljystä.

Tavoitteiden kannalta on olennaista, että mahdollisimman moni yritys sitoutuu öljyjätehuollon kehittämiseen. YTP:n jäsenet ovat antaneet sitoumuksia oman toimintansa kehittämisestä.

YTP kutsuu kaikki jäteöljyjä keräävät ja käsittelevät yritykset osaksi green dealia. Green deal -sitoumus on konkreettinen osoitus yrityksen yhteiskuntavastuusta.

Avustusta keräykseen ja kehitystyöhön jaetaan vuonna 2020

Valtio myöntää avustusta yrityksille jäteöljyn keräykseen, kuljetukseen ja varastointiin liittyviin investointeihin ja hankkeisiin. Avustusta voi saada myös jäteöljyn keräykseen liittyviin tiedotuskampanjoihin. Myönnettävän avustuksen määrä on 50 prosenttia investoinnin, hankkeen tai tiedotuskampanjan kokonaiskustannuksista. Toimet ja hankkeet tulee toteuttaa vuoden 2020 kuluessa.

Valtiontukiohjelmaan on varattu yhteensä 3 000 000 euroa.  Haku avautuu seuraavan kerran vuoden 2020 alussa.

Viestinnällä tavoitettiin kohderyhmä kattavasti

Jäteöljyjä syntyy kausiluonteisesti. YTP:n ja ympäristöministeriön yhteinen viestintäkampanja tavoitti toukokuussa kymmeniä tuhansia kansalaisia ja yrityksiä, jotka vaihtavat keväisin öljyt autoon, traktoriin tai työkoneisiin.

Viestintäkampanjan pysyvä materiaali on YTP:n sivuilla:  ytpliitto.fi/jateoljyn-kierratys/

Lisätietoja: katja.moliis@ytpliitto.fi

 

Scroll to Top