AJANKOHTAISTA |

Muovipakkausjätteen omavaramaksu tulisi kansallisesti kohdistaa sekalaiseen jätteeseen

YTP jätti lausunnon eduskunnan valtiovarainvaliokunnalle EU:n elpymispaketista. EU:ssa luotiin tänä vuonna voimaan astuva uusi muovimaksu, joka perustuu kierrättämättömän muovipakkausjätteen määrään (nk. muovi-vara). Sen perustellaan tukevan unionin strategisia tavoitteita kannustamalla jäsenvaltioita jätteiden kierrätykseen edistäen näin kiertotaloutta.

Suomessa muovimaksua ei tässä vaiheessa olla kohdistamassa niin, että sillä olisi kierrätystä ohjaava vaikutus. Jäsenmaksuosuus maksetaan suoraan budjetista.

YTP kommentoi lausunnossaan, että Suomen kiertotalouspolitiikan kanssa johdonmukaista olisi rakentaa muovi-varan kerryttämiseksi veromalli, joka samanaikaisesti ohjaisi kiertotaloustavoitteiden saavuttamista ja vähentäisi kierrättämättömän muovipakkausjätteen määrää ja siten muovipakkausten polttoa.

YTP esittää, että kiertotalouden edistämiseksi muovimaksu kerättäisiin Suomessa verolla, joka asetetaan sellaiselle sekalaiselle jätteelle, jota ei ole lajiteltu sen syntypaikalla. Sekalaisen jätteen iso määrä on merkittävä este kierrätyksen edistymiselle. Sen verottaminen paikkaisi lisäksi fiskaalista vajetta, joka on syntynyt, kun jäteveron tuotto on huvennut tämän vuosikymmenen alun 64 miljoonasta eurosta vain kolmeen miljoonaan euroon vuonna 2019.

Samalla edistettäisiin kansallisessa kiertotalousohjelmassa asetettuja tavoitteita, saavutettaisiin nopeammin EU:n kierrätystavoitteet ja vähennettäisiin jätteenpolton päästöjä taakanjakosektorilla. Materiaalien kierrätysastetta kuvaavien indikaattorien perusteella Suomi on kiertotaloudessa monia EU:n maita jäljessä.

Lue lausunto tästä:

YTP:n lausunto muovimaksusta

Pullot

 

Scroll to Top