AJANKOHTAISTA |

Muovimuuvi – Suomen muovit kiertoon

YTP:n jäsenyritys Lassila & Tikanoja on mukana ratkaisemassa Suomen muovihaastetta.

Muovimuuvi tarkoittaa konkreettisia tekoja, joilla yhä suurempi osa Suomen muoveista saadaan kiertämään uusien tuotteiden raaka-aineeksi. Teemme joka päivä töitä kuluttajien ja yritysten muovinkierrätyksen laajentamiseksi, tavoitteenamme saada miljoona suomalaista muovinkeräyksen piiriin vuoteen 2020 mennessä.

Haluamme mahdollistaa yhä useammalle suomalaiselle vaivattomia muovijätteen lajittelumahdollisuuksia – mieluiten omalla kotipihalla, oli kyseessä sitten kerros-, rivi- tai omakotitalo. Muovimuuvin avulla kampanjoimme suomalaisten muovinkierrätyshalukkuuden puolesta tuomalla aktiivisesti esiin muovin kierrätyksen hyötyjä ja vaivattomuutta.
Tavallisten kansalaisten lisäksi kannustamme suomalaisia yrityksiä lisäämään muovin erilliskeräystä ja edistää yritysmuovien kierrätystä ja uusiokäyttöä. Tavoitteenamme on lisätä muovin erilliskeräystä kotimaisissa yrityksissä 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä ja löytää uusia kierrätykseen soveltuvia materiaalivirtoja, edistäen kiertotaloutta maanlaajuisesti.

Mitä hyötyä Muovimuuvista on?

Lisääntynyt muovinkierrätys hyödyttää ympäristöä ja yhteiskuntaa lukuisilla tavoilla. Merkittävimpiä asioita ovat ilmasto- ja ympäristöhyödyt, kuten mm. uusiutumattomien luonnonvarojen säästö sekä ilmastopäästöjen ja roskaantumisen vähentyminen.
Kuluttajat, taloyhtiöt ja yritykset voivat saada muovinkierrätyksestä kustannushyötyä tehokkaammalla lajittelulla, jonka ansiosta sekajätteen – ja sen myötä jätehuoltokustannusten –määrä vähenee.

Merkittävässä roolissa ovat myös yhteiskunnalliset hyödyt, kuten esimerkiksi Suomen kierrätystavoitteiden nopeampi saavuttaminen ja uusioraaka-aineen saannin turvaaminen kotimaiselle teollisuudelle. Tehokkaampi muovin kierrätys edistää muovin uusiokäyttöä ja sitä kautta myös uusiomuovituotteiden kysyntää.

Lisätiedot: Muovimuuvi

Scroll to Top