AJANKOHTAISTA |

Mitä tehdä muoveille? Nyt on aika esittää ideoita ja ratkaisuehdotuksia

Ympäristöministeriö kutsuu sidosryhmiä ja kansalaisia osallistumaan keskusteluun kansallisesta muovitiekartasta. Erityisesti toivotaan ideoita ratkaisuiksi ja käytännön toimenpiteiksi. Nyt on monta eri keinoa osallistua työhön.

Ympäristöministeriö nimesi alkukeväästä yhteistyöryhmän kansallisen muovitiekartan valmisteluun. Työryhmän on määrä saada työnsä päätökseen syyskuun aikana. Muovitiekartassa esitetään lyhyen ja pitkän aikavälin toimia, joilla Suomi voi vähentää muovijätteen ja -roskan aiheuttamia haittoja, tehostaa muovin talteenottoa ja kierrätystä sekä edistää parempaa tuotesuunnittelua; vauhdittaa uusia kiertotalouden innovaatioita ja investointeja sekä vähentää riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista.

Muovitiekarttaa halutaan valmistella avoimesti ja yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Ensi syksyyn mennessä järjestetään kaksi yhteistyöryhmää laajempaa työpajaa, ja lisäksi keskustelumahdollisuuksia järjestetään myös sähköisesti.

Ensimmäiseen työpajaan 3.5. kokoontui lähes sadan hengen joukko elinkeinoelämän, kansalaisjärjestöjen, tiedemaailman ja eduskuntaryhmien edustajia miettimään muovihaasteeseen liittyviä teemoja ja toimenpide-ehdotuksia. YTP oli mukana työpajassa. Keskustelu oli vilkasta ja hyvähenkistä.

Osallistu keskusteluun kansallisesta muovitiekartasta

Ympäristöministeriö on avannut sidosryhmille ja kansalaisille verkkopalvelun, jossa voi esittää omia ideoitaan tai kommentoida muiden ideoita https://app.viima.com/ym/muovitiekartta). Verkkopalvelu on avoinna 28.5. asti. Se tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden osallistua kansallisen muovitiekartan ideointiin. Muovitiekartan valmistelusta vastaava yhteistyöryhmä jatkokehittää ideoita muovitiekartan työstämiseksi edelleen.

Keskustelua käydään myös sosiaalisessa mediassa. Twitterissä keskustelua voi seurata seuraavilla hashtageilla: #muovitiekartta ja #muovi

Lisäksi voi olla yhteydessä kansallisen muovitiekartan yhteistyöryhmän jäseniin, joista YTP on yksi. YTP tarkastelee muovihaastetta ja muovien kierrättämisen mahdollisuuksia laajasti koko arvoketjun osalta, aina raaka-aineen hankinnasta muovijätteen hyödyntämiseen ja uusioainesmarkkinoihin asti. YTP:n toimitusjohtaja Otto Lehtipuuhun voi olla yhteydessä ympäristöyritysten näkemyksistä.

Lisätietoja: otto.lehtipuu(at)ytpliitto.fi

Scroll to Top