AJANKOHTAISTA |

Miksi kunnille annettaisiin jätelaissa uusia tehtäviä?

Ympäristöministeriö kaavailee uuden jätelain myötä kunnille merkittäviä lisätehtäviä ja -vastuita. Jätteenkuljetukset siirtyisivät koko maassa kuntien kilpailutettaviksi, kun tällä hetkellä vain noin puolet kunnista vastaa niistä. Lisäksi lakiesitys ehdottaa pakkausjätteisiin kuntien ja tuottajavastuuyhteisöjen yhteistoimintaa, mikä tarkoittaa kunnille lisätehtäviä ja merkittävää osuutta pakkausjätehuollon kustannuksista. (Julkaistu Kalevassa 27.10.2020)

Kuntien tehtävien lisääminen on yllättävää, kun kuntien taloudelliset näkymät ovat epätavallisen synkät. Kunnilla on täysi työ selviytyä peruspalvelujen tuottamisesta, osa on jo joutunut turvautumaan henkilöstön lomautuksiin. Huomionarvoista on, että lausuntovaiheessa myös useat kunnat ilmoittivat vastustavansa jätelakiin kaavailtuja uusia tehtäviä.

Suomessa on kymmeniä kuntia, jotka eivät kuulu mihinkään ylikunnalliseen jäteyhtiöön. Pakottaako uudistus nämä kunnat liittymään tällaisiin yhtiöihin ja osallistumaan niiden taloudellisiin vastuisiin?

Vasta kuusi vuotta sitten tuli voimaan lakimuutos, jossa pakkausjätteissä siirryttiin täyteen tuottajavastuuseen ja luovuttiin jaetusta vastuusta kuntien kanssa. Lain perusteluissa tähdennettiin tuottajavastuun perustarkoituksen toteuttamista ja vastuunjaon selkiyttämistä. Miksi nyt toimittaisiin päinvastoin?

Kuntaliiton verkkosivuilta löytyvien jätepolitiikkalinjausten mukaan ”tuottajanvastuun tulee olla jakamatonta niin, ettei tuottaja voi jättää kuluttajien tai kuntien vastuulle osaa tuotteesta syntyvistä jätteistä. Tavoitteena on, että myös keräys- ja kuljetuskustannukset ovat tuottajan vastuulla.” Nyt valmisteilla oleva esitys on tämän kanssa ristiriidassa. Erikoiseksi asian tekee se, että Kuntaliitto on toiminut valmistelussa omien linjaustensa vastaisesti.

Pakkausjätehuollon kustannusten jakaminen tuottajien ja kuntien kesken tarkoittaa sitä, että asukkaat joutuvat maksamaan metalli-, lasi- ja kartonkipakkausten keräämisestä. Muissa tuottajavastuujärjestelmissä, kuten paperinkeräyksessä tai rengaskierrätyksessä, asiakasmaksuja ei peritä. Jätehuoneen keräyspaperiastia on asukkaille maksuton.

Otto Lehtipuu
toimitusjohtaja
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry

 

Scroll to Top