AJANKOHTAISTA |

Mielipide luonnoksesta Lakeuden alueen jätehuoltomääräyksistä

Lakeuden jätelautakunta on valmistellut alueellisten jätehuoltomääräysten päivityksen, joiden on tarkoitus astua voimaan 1.1.2020. Edelliset määräykset olivat vuodelta 2015, joten niiden päivitys oli paikallaan.

Jätehuoltomääräyksillä Lakeuden alueen kunnat vaikuttavat alueen kierrätysasteeseen ennen kaikkea erilliskeräykseen kannustavien määräysten kautta. Erilliskeräyksen laajentaminen on kannatettavaa, joskin laajennukseen on tässä vaiheessa ryhdytty varsin maltillisesti ottaen huomioon tavoitteet, jotka Suomelle on uudessa jätepuitedirektiivissä säädetty sekä mahdollisesti vuonna 2021-2022 voimaan astuvan uuden jätelain tuomat velvollisuudet. YTP kannustaa seudun jätehuoltoviranomaista seuraamaan tiiviisti käynnissä olevan jätelain uudistustyötä ja säätämään uusista erilliskeräysvelvoitteista niin, että näissä jätehuoltomääräyksissä huomioidaan jo tulevat vaatimukset.

Scroll to Top