AJANKOHTAISTA |

Materiaalitori lisää avoimuutta ja vauhdittaa kiertotaloutta

Materiaalitori avautui 8.4. osoitteessa materiaalitori.fi. Materiaalitorin avulla voidaan osoittaa avoimesti ja läpinäkyvästi, onko kunnan tarjoamalle niin sanotulle TSV-palvelulle vaihtoehtoja. Materiaalitori edistää kiertotaloutta saattamalla konkreettisesti materiaaleja hyötykäyttöön.

Materiaalitori on digitaalinen alusta, jossa voi ilmoittaa ja etsiä tarjolla olevia ja tarvittavia jätteitä, sivuvirtoja sekä näihin liittyviä palveluja.

Digitaalisen alustan kehittäminen on osa jätelain kaksivaiheista uudistusta, jolla haluttiin edistää kiertotaloutta avaamalla jätehuollon markkinoita ja lisäämällä läpinäkyvyyttä.

Muutoksen ensimmäisessä vaiheessa, joka astui voimaan vuoden alussa, markkinat avattiin hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvälle jätteellä (pl. kunnan oma toiminta).

Materiaalitorin avaaminen liittyy uudistuksen toiseen vaiheeseen, joka hyväksyttiin eduskunnassa helmikuussa 2019.

Materiaalitori on avautunut koekäyttöön

Materiaalitori on avoin ja maksuton palvelu kiertotalouden ammattimaisille toimijoille.

Huhtikuusta alkaen palvelu on avoimesti testattavissa ja käytöstä kerätään palautetta ja palvelua kehitetään edelleen.

Tietoalustalla voi vapaasti ilmoittaa eri jätteistä, sivuvirroista ja näihin liittyvistä palveluista. Sen kautta voi tarkastella ilmoitettuja materiaalivirtoja alueittain ja materiaalityypeittäin.

Vauhtia kiertotalouteen

Jätehuoltoon tarvitaan toimivat markkinat vauhdittamaan kiertotaloutta. Materiaalitori edistää jätteiden ja sivuvirtojen hyötykäyttöä tarjoamalla kohtaamispaikan, jossa kierrätysmateriaalien tarjoajat ja tarvitsijat voivat löytää toisensa.

Materiaalitori ei kuitenkaan velvoita jätteen tuottajaa, vaan palveluja saa jatkossakin hankkia suoraan yksityisiltä jätehuoltoyrityksiltä.

 Materiaalitori lisää läpinäkyvyyttä

Jätteen tuottajan on etsittävä Materiaalitorin avulla jätteelleen markkinaehtoista jätehuoltopalvelua ennen kuin se voi pyytää kunnan jätelaitokselta kunnan toissijaista jätehuoltopalvelua (TSV). Markkinoiden puute pitää varmistaa Materiaalitorissa silloin, kun toissijaisen jätehuoltopalvelun arvo ylittää 2 000 euroa vuodessa.

TSV-palvelu tarkoittaa sitä, että kunta on velvollinen järjestämään toissijaisesti muun kuin ensisijaiselle vastuulleen kuuluvan jätteen jätehuollon, jos jätteen haltija tätä pyytää yksityisen palvelun tarjoajan puuttuessa ja jos jäte soveltuu kunnan jätehuoltojärjestelmään.

Jos jätehuoltopalvelun ostaa suoraan yksityiseltä jätehuoltoyritykseltä, Materiaalitoria ei tarvitse käyttää.

Jätelain muutos astuu voimaan vuoden 2020 alussa. Tällöin otetaan myös käyttöön TSV-palvelupyyntö ja sitä edeltävä markkinapuutteen tarkistaminen Materiaalitorissa. Muutokselle edistetään kilpailun tasapuolisuutta ja siten myös lisätään palvelutarjontaa jätehuollossa.

Scroll to Top