AJANKOHTAISTA |

Markkinapaikasta kiertotalouden digiloikka -seminaari 19.4.2018 Helsingissä

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP järjestää Markkinapaikasta kiertotalouden digiloikka -seminaarin 19.4.2018 Helsingin Messukeskuksessa. Seminaari kokoaa yhteen laajan joukon ympäristöalan asiantuntijoita. Seminaarissa luodaan ensin katsaus Suomen kiertotalouden näkymiin, minkä jälkeen keskustellaan ympäristöalan ajankohtaisesta isosta kysymyksestä, jätteiden ja sivuvirtojen sähköisestä markkinapaikasta.

Seuraavan vuoden aikana eri toimijat tulevat esittämään omat ratkaisuehdotuksensa resurssitehokkaan ja vähähiilisen yhteiskunnan luomiseksi, kun Suomessa valmistellaan seuraavaa hallitusohjelmaa ja tulevan EU-komission työohjelmaa muovataan. Suomi tavoittelee kiertotalouden kärkimaan asemaa. Valmisteilla oleva sähköinen materiaalien markkinapaikka on keskeinen työkalu materiaalien kierron tehostamisessa.

Seuraavina vuosina tullaan tekemään tärkeitä kiertotaloutta koskevia linjauksia. Uudistetut jätedirektiivit on tuotava kansalliseen lainsäädäntöön kesään 2020 mennessä. Uudet jätedirektiivit luovat omalta osaltaan hyvän pohjan kiertotalouden mukaisten toimien synnyttämiseksi Suomessa ja Euroopassa. Jätedirektiivien kansallisen täytäntöönpanon ohella eri toimijoiden tulisi tehdä yhteistyötä ainakin turvallisten materiaalivirtojen kehittämiseksi, jätteenpolton vähentämiseksi, kustannustehokkaan kierrätyksen lisäämiseksi, uusioainesmarkkinoiden synnyttämiseksi sekä digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseen liittyvien haasteiden ratkaisemiseksi.

Median edustajat voivat osallistua seminaariin ilmaiseksi.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Otto Lehtipuu, p. 040 862 2014 tai otto.lehtipuu@ytpliitto.fi

AINEISTOT

Scroll to Top