AJANKOHTAISTA |

MARA-asetuksen soveltamisohje: väliarviointi

Kiitämme ohjeen laatijoita väliarvioinnin järjestämisestä. Asetuksen päivityksen yhteydessä tehdyillä muutoksilla edistetään kierrätysmateriaalien hyötykäyttöä, mitä myös tukee seikkaperäinen soveltamisohje. Soveltamisohjeen tarkoitus on yhtenäistää ja selkeyttää asetuksen käytännön toimeenpanoa ja tulkintaa. Ohje ei kuitenkaan ole oikeudellisesti sitova, minkä vuoksi osa myöhemmin esitettävistä asioista koskee itse asetusta eikä ohjetta. Tuomme esille myös muita MARA-asetuksen toimeenpanoon liittyviä parannusehdotuksia.

YTP:n jäsenyritykset pääsevät tutustumaan lausuntojen sisältöön Extranet-palvelussamme. Osa lausunnoista löytyy alla linkitettynä. Mikäli olet kiinnostunut lausunnoistamme, joita ei ole linkitetty sivuillemme, ota meihin yhteyttä.

LAUSUNTO

Scroll to Top