AJANKOHTAISTA |

Maailman jätehuollon tilanteesta ensimmäinen kokonaisarvio

YK:n ympäristöohjelma UNEP (United Nations Environment Program) ja kansainvälinen jätealan katto-organisaatio ISWA (International Solid Waste Association) ovat julkaisseet raportin maailman jätehuollon tilanteesta. Vaikka koko maailman jätemäärä on hyvin vaikea selvittää mm. erilaisten tilastointimenetelmien takia, on karkeakin tieto tärkeää jätehuollon kehityksen arvioimiseksi.
Maailmassa asuu tällä hetkellä 7,3 miljardia ihmistä, joista kolme miljardia asuu järjestetyn jätteenkäsittelyn ulkopuolella. Jätemäärät kasvavat nopeasti, kun yhä suurempi osa maailman väestöstä siirtyy keskiluokkaan ja kulutus kasvaa. Jo nyt jätemäärä on 7-10 miljardia tonnia, josta yhdyskuntajätettä on noin 2 miljardia tonnia. Tämän lisäksi kaivosteollisuudesta sekä maa- ja metsätaloudesta syntyy valtava määrä jätteitä ja sivutuotteita.

Raaka-aineiden ehtyessä on yhä tärkeämpää siirtyä kohti kiertotaloutta, jossa materiaalit pysyvät kierrossa ja uusiutumattomia luonnonvaroja korvataan uusiutumattomilla. Raportissa kuvataan uusioraaka-aineiden materiaalivirtoja maailmassa. Kierrätys järjestetään länsimaissa suunnitelmallisesti ja isojen investointien avulla, kun taas kehitysmaissa hyvä kierrätysaste syntyy epävirallisen sektorin valvomattomana keräilynä.

Tutustu Global Waste Management Outlook 2015 -julkaisuun ja siitä tehtyyn tiivistelmään.

 

AINEISTOT

Scroll to Top