AJANKOHTAISTA |

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi betoniasemista

Pääministeri Sipilän hallituksen ohjelmassa on nostettu esille vahvasti kiertotalouden edistäminen ja siinä esimerkiksi kierrätyspohjaisten ratkaisujen ominaisuuksiin liittyvän sääntelyn kohtuullistaminen.

Nyt esillä oleva asetus on askel oikeaan suuntaan. Luonnoksessa mahdollistetaan kivihiilen poltosta syntyvän lentotuhkan hyödyntäminen betonin valmistuksessa tietyin ehdoin ilman, että toiminnalta edellytetään ympäristölupaa. Muutamin muutoksin esitetty asetus voisi tukea vahvemmin hallituksen tavoitteita.

YTP:n jäsenyritykset pääsevät tutustumaan lausuntojen sisältöön extranet-palvelussamme https://kemiaextra.fi

LAUSUNTO

Scroll to Top