AJANKOHTAISTA |

Lausunto Ympäristömenettelyjen sujuvoittaminen ja tehostaminen -raportista

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa ministeri Lauri Tarastin johtaman arviointiryhmän laatimasta Ympäristömenettelyjen sujuvoittaminen ja tehostaminen -raportista. Ympäris-töteollisuus ja -palvelut YTP ry edustaa ympäristöalalla toimivia yrityksiä, joiden toimin-taan ympäristömenettelyjen sujuvoittamisella on myönteinen merkitys.

Raportissa on esitetty arvioita toteuttamiskelpoisiksi ja nopeasti toteutettaviksi arvioi-duista ratkaisuista. Esitettyjen ratkaisujen lisäksi tulisikin laajemmin jatkaa menettelyjen sujuvoittamista myös edelleen selvitystä vaativien ja hitaammin etenevien toimenpitei-den osalta.

Raportissa ehdotetuilla ratkaisuilla voi olla suuria vaikutuksia yksittäisiin hankkeisiin, mutta ne eivät kuitenkaan ole riittäviä yksinään ratkaisemaan lupajärjestel-mään kokonaisuutena liittyviä ongelmia. Keskeistä on jatkossakin jatkaa menettelyjen ja toimintatapojen uudistamista

Lausunnon pyytäjä:

Ympäristöministeriö

YTP:n jäsenyritykset pääsevät tutustumaan lausuntojen sisältöön Extranet-palvelussamme. Osa lausunnoista löytyy alla linkitettynä. Mikäli olet kiinnostunut lausunnoistamme, joita ei ole linkitetty sivuillemme, ota meihin yhteyttä.

LAUSUNTO

Scroll to Top