AJANKOHTAISTA |

Lausunto luonnoksesta ympäristövalvonnan ohjeeksi

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta ympäristövalvonnan ohjeeksi. Toiminnan-harjoittajien näkökulmasta valvonnan tasapuolisuus ja puolueettomuus ovat ensiarvoisen tärkeitä lähtökohtia. Erittäin tervetullutta on myös ohjeistettu neuvottelukäytäntö lupamääräysten läpikäymisestä ympäristölupapäätöksen antamisen jälkeen lupaviranomaisen ja toiminnanharjoittajan välillä.

Lausunnon pyytäjä:

Ympäristöministeriö

YTP:n jäsenyritykset pääsevät tutustumaan lausuntojen sisältöön Extranet-palvelussamme. Osa lausunnoista löytyy alla linkitettynä. Mikäli olet kiinnostunut lausunnoistamme, joita ei ole linkitetty sivuillemme, ota meihin yhteyttä.

LAUSUNTO

Scroll to Top