AJANKOHTAISTA |

Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi jätteistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa muutosehdotuksesta jätteistä annettuun valtioneuvoston asetukseen. Esitettävällä muutoksella on tarkoitus korjata Euroopan komission Suomelle antama virallinen huomautus jätepuitedirektiivin puutteellisesta täytäntöönpanosta. Ympäristöteollisuus ja – palvelut YTP ry kiittää mahdollisuudesta lausua ja kiinnittää ehdotuksessa huomiota seuraaviin asioihin.

Lausunnon pyytäjä:

Ympäristöministeriö

YTP:n jäsenyritykset pääsevät tutustumaan lausuntojen sisältöön extranet-palvelussamme https://kemiaextra.fi

LAUSUNTO

Scroll to Top