AJANKOHTAISTA |

Lausunto luonnoksesta kansalliseksi pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintaohjelmaksi

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta kansalliseksi pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintaohjelmaksi. Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry edustaa ympäristöalalla toimivia yrityksiä, joista osa toimii pilaantuneisiin maa-alueisiin liittyvissä suunnittelu-, toteutus- ja käsittelyprojekteissa.

Ohjelmassa esitetään, miten pilaantuneiden alueiden riskienhallinta ja kunnostus hoidetaan Suomessa kustannustehokkaasti ja kestävästi. Päämääräksi esitetään pilaantuneiden maa-alueiden terveyteen ja ympäristöön kohdistuvien riskien poistaminen vuoteen 2040 mennessä kuuden eri tavoitteen toteutuksella. Pidämme asetettua päämäärää erittäin kunnianhimoisena mutta kannatettavana. Ohjelmassa on hyvin esitetty nykytila sekä edellytykset, joilla tavoitteet voidaan saavuttaa. Haluamme myös kiittää ohjelmasta erikseen järjestetystä esittelytilaisuudesta.

Lausunnon pyytäjä:

Ympäristöministeriö

YTP:n jäsenyritykset pääsevät tutustumaan lausuntojen sisältöön Extranet-palvelussamme. Osa lausunnoista löytyy alla linkitettynä. Mikäli olet kiinnostunut lausunnoistamme, joita ei ole linkitetty sivuillemme, ota meihin yhteyttä.

LAUSUNTO

Scroll to Top