AJANKOHTAISTA |

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta (sähköinen käsittely)

Ympäristöteollisuus ja ‐palvelut YTP ry kiittää ympäristöministeriötä mahdollisuudesta antaa lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi ympäristönsuojelulain ja vesilain muuttamisesta (sähköinen käsittely).

Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulakiin ja vesilakiin asioiden sähköisen käsittelyn toteuttamiseksi. Lakiehdotus luo mielestämme hyvät lainsäädännölliset puitteet sähköiseen käsittelyyn siirtymiseksi ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisten asioiden hoidossa. Kaiken kaikkiaan lakiehdotus sekä perustelumuistio ovat mielestämme hyvin valmisteltuja ja kannatettavia.

Pidämme sähköisen asioinnin edistämistä erittäin tärkeänä ja kannatettavana asiana, sillä sen avulla voidaan merkittävissä määrin tehostaa viranomaisten, yritysten sekä muiden asianosaisten resurssien käyttöä. YTP:n mielestä on erittäin tärkeää, että ympäristönsuojelulliset menettelyt siirretään pikaisesti yhden luukun digitaaliseen lupapalveluun; sähköinen vireillepano ja kuuluttaminen eivät vastaa vielä asetettuihin tavoitteisiin. Digitaalinen yhden luukun palvelun käyttöönotto edellyttää riittäviä resursseja kehittämis‐ ja käyttöönottovaiheissa, joten resurssien riittäminen tulee varmistaa jatkossakin.

YTP:n jäsenyritykset pääsevät tutustumaan lausuntojen sisältöön extranet-palvelussamme https://kemiaextra.fi

LAUSUNTO

Scroll to Top