AJANKOHTAISTA |

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain liitteen 1 (hankeluettelo) muuttamiseksi

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry kiittää ympäristöministeriötä mahdollisuudesta antaa lausunnon sekä erityisesti siitä, että luonnoksessa ehdotetaan muutoksia jätteiden käsittelytoimintojen YVA-velvoitteisiin.

Uudistunut jätedirektiivi tulee lisäämään jätteiden hyödyntämistä Suomessa ja kaikkialla Euroopassa lähivuosina. Uusiin korkeampiin kierrätystavoitteisiin pääseminen edellyttää jätteiden hyödyntämiskapasiteetin kasvattamista kaikkialla Euroopassa. Tarkoituksenmukaisella lainsäädännöllä voidaan myötävaikuttaa siihen, että myös Suomeen syntyy uutta jätteiden kierrätyskapasiteettia ja tätä kautta uusia työpaikkoja sekä liiketoimintaa. Muita maita merkittävästi tiukempi lainsäädäntö voi osaltaan lisätä jätteiden vientiä Suomesta EU-maihin, joissa käsittely on kokonaistaloudellisesti edullisempaa kuin Suomessa.

YTP:n jäsenyritykset pääsevät tutustumaan lausuntojen sisältöön extranet-palvelussamme https://kemiaextra.fi

LAUSUNTO

Scroll to Top