AJANKOHTAISTA |

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Ympäristöteollisuus ja ‐palvelut YTP ry kiittää mahdollisuudesta tuoda näkemyksiään esille. Kiitämme myös saamastamme lisäajasta lausunnon antamiseksi. YTP yhtyy Elinkeinoelämän Keskusliiton antamaan lausuntoon, jossa esitettyjen asioiden ohella haluamme tuoda tietoisuuteenne myös muutamia ympäristöteollisuuden omia näkemyksiä.

Lausunnon pyytäjä:

Ympäristöministeriö

YTP:n jäsenyritykset pääsevät tutustumaan lausuntojen sisältöön extranet-palvelussamme https://kemiaextra.fi

LAUSUNTO

Scroll to Top