AJANKOHTAISTA |

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta

Ympäristöteollisuus ja ‐palvelut YTP ry kiittää mahdollisuudesta tuoda näkemyksiään esille. Kiitämme
myös saamastamme lisäajasta lausunnon antamiseksi.

YTP yhtyy Elinkeinoelämän Keskusliiton antamaan lausuntoon ennakkoneuvonnan sitomattomuuteen
liittyvien ongelmien ja lisäselvityspyyntöjen kohtuullistamisen osalta. Olemme EK:n kanssa samaa
mieltä myös siitä, että BAT‐vaatimusten voimaantuloon tulisi kansallisesti varautua yhteistyössä
viranomaisten ja eri toimialojen kanssa. Jätteidenkäsittelyn BAT‐päätelmät tullaan alustavan aikataulun
mukaisesti hyväksymään vuoden 2018 alussa, minkä jälkeen se tullaan laittamaan täytäntöön
kansallisesti. Tämä tulee vaikuttamaan arviolta yli sataan laitokseen Suomessa.

Ympäristöteollisuus ja ‐palvelut YTP ry edustaa noin kuuttakymmentä jätehuollon osaamista ja
palveluita tarjoavaa yritystä. Lausunnon kohteena oleva ympäristösuojelulain muutosehdotus koskee
valmistavaa teollisuutta eikä jätteiden käsittelytoimintoja, joten emme ota kantaa lakiehdotuksen
toimintakohtaisiin muutosehdotuksiin.

Lausunnon pyytäjä:

Ympäristöministeriö

YTP:n jäsenyritykset pääsevät tutustumaan lausuntojen sisältöön Extranet-palvelussamme. Osa lausunnoista löytyy alla linkitettynä. Mikäli olet kiinnostunut lausunnoistamme, joita ei ole linkitetty sivuillemme, ota meihin yhteyttä.

LAUSUNTO

Scroll to Top