AJANKOHTAISTA |

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemisesta

Ympäristöteollisuus ja ‐palvelut YTP ry kiittää ympäristöministeriötä mahdollisuudesta antaa lausunto pilaantuneiden alueiden puhdistamisen tukemista kokevasta hallituksen esityksestä.

Kaiken kaikkiaan lakiehdotus sekä perustelumuistio ovat mielestämme hyvin valmisteltuja. Myös maaliskuussa järjestetty sidosryhmätilaisuus oli hyvin järjestetty; paikalla oli laaja joukko sidosryhmien edustajia ja sidosryhmätilaisuudessa esitettyjä kehitysehdotuksia on huomioitu lakiehdotuksessa. Lakiehdotus luo mielestämme hyvät lainsäädännölliset puitteet valtion jätehuoltotyöjärjestelmän uudistamiseksi.  On myös hyvä, että lakivalmistelussa on pyritty säilyttämään hyväksi havaittuja ratkaisuja ja toimintamalleja.

YTP:n jäsenyritykset pääsevät tutustumaan lausuntojen sisältöön Extranet-palvelussamme. Osa lausunnoista löytyy alla linkitettynä. Mikäli olet kiinnostunut lausunnoistamme, joita ei ole linkitetty sivuillemme, ota meihin yhteyttä.

LAUSUNTO

Scroll to Top