AJANKOHTAISTA |

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi jätelain 117 a ja 124 §:n muuttamisesta

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa muutosehdotuksista jätelain käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskeviin erityissäännöksiin sekä valvonta ja hallintopakko -luvussa käsiteltäviin tarkastuksiin. Esitettävät muutokset perustuvat jätteiden siirrosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen muutosten täytäntöönpanoon.

Kansainvälisten jätesiirtojen valvonnan parantaminen on toivottavaa. Erityisesti huomiota tulee kiinnittää kuljetusten valvonnan ja rajavalvonnan tehostamiseen, koska laittomat siirrot tavoitetaan yleisimmin lähtö- tai kauttakulkusatamissa.

 

Lausunnon pyytäjä:

Ympäristöministeriö

YTP:n jäsenyritykset pääsevät tutustumaan lausuntojen sisältöön Extranet-palvelussamme. Osa lausunnoista löytyy alla linkitettynä. Mikäli olet kiinnostunut lausunnoistamme, joita ei ole linkitetty sivuillemme, ota meihin yhteyttä.

LAUSUNTO

Scroll to Top