AJANKOHTAISTA |

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi jätelain ja ympäristösuojelulain muuttamisesta

Ympäristöteollisuus ja ‐palvelut YTP ry haluaa tuoda ympäristöministeriön tietoon näkemyksensä hallituksen esityksestä muuttaa jäte‐ ja ympäristönsuojelulakeja.   Koska ehdotuksella on selkeästi vaikutusta ympäristöyrityksiin ja niiden toimintakenttään, YTP toivoo, että jatkossa vastaavantyyppisissä lausuntopyynnöissä YTP olisi automaattisesti lausuntoa pyydettävien tahojen joukossa. YTP on jo pitkään peräänkuuluttanut valvonnan tehostamista, jotta laiminlyöntien kiinnijäämisriskiä voitaisiin kasvattaa sekä lisätä mahdollisuuksia puuttua laiminlyönteihin. Muista toimialoista poiketen jätteiden käsittelyssä ja hyödyntämisessä toimii lupavelvoitteensa asianmukaisesti hoitavien toiminnanharjoittajien lisäksi ns. harmaiksi toimijoiksi kutsuttuja toimijoita, joita lupamenettelyt eivät tällä hetkellä tavoita ja valvontakin vain satunnaisesti. YTP:n mielestä jätelainmukaisten valvonta‐ ja tarkistustoimien maksullisuuden käyttöönotolle on perusteita, mutta ehdotusta tulisi vielä täsmentää jonkun verran.

YTP:n jäsenyritykset pääsevät tutustumaan lausuntojen sisältöön extranet-palvelussamme https://kemiaextra.fi

LAUSUNTO

Scroll to Top