AJANKOHTAISTA |

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi jätelain muuttamisesta

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi jätelain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yhdyskuntajätehuollon vastuunjakoa sekä eräitä muita vastuunjaon rajauksen toimeenpanemiseksi tarpeellisia muutoksia. Lisäksi jätelakiin on tulossa sidosyksikköjä koskevat säännökset.

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto ja pyydämme kiinnittämään ehdotuksessa huomiota erityisesti seuraaviin asioihin.

YTP:n jäsenyritykset pääsevät tutustumaan lausuntojen sisältöön extranet-palvelussamme https://kemiaextra.fi

LAUSUNTO

Scroll to Top