AJANKOHTAISTA |

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden ympäristölakien muutoksenhaun tarkistamisesta

Ympäristöteollisuus ja ‐palvelut YTP ry yhtyy Elinkeinoelämän Keskusliiton antamaan lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden ympäristölakien muutoksenhaun tarkistamisesta osalta. Elinkeinoelämän Keskusliiton esille nostamien huomioiden lisäksi YTP haluaa nostaa esille muutamia tekijöitä, joilla on vaikutusta kokonaiskäsittelyn korkean laatutason saavuttamiseen.

Lausunnon pyytäjä:

Ympäristöministeriö

YTP:n jäsenyritykset pääsevät tutustumaan lausuntojen sisältöön extranet-palvelussamme https://kemiaextra.fi

Scroll to Top