AJANKOHTAISTA |

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee jätteiden ja sivuvirtojen sähköistä tietoalustaa sekä kuntien toissijaista jätehuollon järjestämisvelvollisuutta. Esitysluonnos on toinen vaihe jätelain uudistuksessa.

Eduskunta edellytti mietinnössään ympäristöministeriöltä kiireellistä valmistelua koskien jätteiden ja sivuvirtojen sähköistä markkinapaikkaa. Nyt lausunnoilla olevalla esityksellä ja samaan aikaan valmisteilla olevalla tietoalustalla on hyvät edellytykset lisätä kunnan toissijaisen jätehuoltovelvollisuuteen liittyvien menettelyjen avoimuutta sekä parantaa jätealan kilpailuneutraliteettia

Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP pitää lakimuutosehdotusta kannatettavana, mutta esittää siihen muutoksia, joilla selvemmin parannetaan kuntien toissijaisen jätehuollon järjestämisvelvollisuuden läpinäkyvyyttä ja edistetään kilpailuneutraliteettia. Nyt käsillä olevan ehdotus ei riitä varmistamaan lainmuutoksen tavoitteiden toteutumista.

YTP:n jäsenyritykset pääsevät tutustumaan lausuntojen sisältöön extranet-palvelussamme https://kemiaextra.fi

LAUSUNTO

Scroll to Top