AJANKOHTAISTA |

Lausunto luonnokseen hallituksen esitykseksi (elohopea-asetuksen täytäntöönpano)

YTP ei kannata ympäristöministeriön ehdotusta muuttaa jätelain 2§:n 4 momenttia siten, että metallinen-sana jätettäisiin pois lakitekstistä. Perustelumuistiossa ei esitetä syitä, miksi ympäristöministeriö esittää muutosta metallinen-sanan pois jättämiseksi. YTP:n näkemyksen mukaan kirjauksen tulisi olla yhteneväinen elohopea-asetuksen artiklan 2 kohdan 5 kanssa, jossa on mainittu metallinen-sana. Perusteluina esitämme, että tämä varmistaisi elohopea-asetuksen täsmällisen kansallisen täytäntöönpanon ja pitäisi näin soveltamisalan elohopea-asetuksen mukaisena.

YTP:n jäsenyritykset pääsevät tutustumaan lausuntojen sisältöön extranet-palvelussamme https://kemiaextra.fi

LAUSUNTO

Scroll to Top